História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Alžbeta Szomolaiová: Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta. Vražda „nenávideného zradcu Arabov“.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Alžbeta Szomolaiová: Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta. Vražda „nenávideného zradcu Arabov“.História, 2017, 16, 2, s. 38-42.

Posledné roky Anwara as-Sādāta boli poznačené politickými a hospodárskymi nepokojmi a korupčnými kauzami namierenými proti prezidentovi a jeho rodine. V dôsledku jeho rastúceho autoritárstva a zaobchádzania s opozíciou sa v Egypte začalo krátko po tom, ako boli podpísané campdavidské dohody a mierová zmluva s Izraelom zvyšovať napätie. Väčšina Egypťanov bola okrem stavu ekonomiky nespokojná aj s výsledkami zmluvy. V septembri 1981 prezident podnikol represálie na intelektuálov a aktivistov všetkých politických, ideologických a náboženských línií. Dňa 6. októbra, mesiac po zákroku, bol Anwar as-Sādāt zavraždený počas každoročného víťazného sprievodu v Káhire. Atentát bol vykonaný členmi armády, ktorí boli stúpencami egyptskej islamskej skupiny Jihád. Atentát bol začiatkom tri desaťročia trvajúcej vlády viceprezidenta Anwara as-Sādāta Ḥusnī Mubāraka.

Kľúčové slová: Politický islam, Sādātov puk, Al-Jihād, Muḥammad Faraj, Khālid al-Islāmbūlī, atentát na Anwara as-Sādāta

Alžbeta Szomolaiová: Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta. Vražda „nenávideného zradcu Arabov“.


Alžbeta Szomolaiová:
The Assassination of the Egyptian President Anwar as-Sādāt. A Murder of a „Hated Traitor of Arabs“. In História, 2017, 16, 2, pp. 38-42.

The last years of Anwar as-Sādāt were marked by political and economic turmoil and corruption cases against the president and his family. As a result of his growing authoritarianism and treatment of opposition, tension began to rise in Egypt shortly after the Camp David Accords and Peace Treaty with Israel were signed. The majority of Egyptians were unsatisfied with the treaty’s results in addition to the state of the economy. In September 1981, president cracked down on intellectuals and activists of all political, ideological and religious lines. On October 6 the month after the crackdown, Anwar as-Sādāt was assassinated during the annual victory parade in Cairo. The assassination was carried out by army members who were followers of the Egyptian Islamic Jihād group. The assassination ushered in three decades of rule by Anwar as-Sādāt’s Vice President Ḥusnī Mubārak.

Key words: Political Islam, Sādāt’´s crack down, Al-Jihād, Muḥammad Faraj, Khālid al-Islāmbūlī, Assassination of Anwar as-Sādāt


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.