História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Karol Sorby: Operácia mušketier. Suezská kríza v roku 1956.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Karol Sorby: Operácia mušketier. Suezská kríza v roku 1956. História, 2017, 16, 2, s. 15-20.

Keď sa narušilo financovanie projektu Asuánskej priehrady Jamāl cAbd an-Nāṣir  znárodnil Suezský kanál. Británia a Francúzsko uzavreli tajnú dohodu s Izraelom, podľa ktorej mal Izrael obsadiť Sinaj. Následne mali obe veľmoci zasiahnuť, aby zdanlivo oddelili bojujúce strany na oboch stranách kanála. To by umožnilo Izraelu získať Sinaj, pričom Británia a Francúzsko mali v záujme medzinárodnej stability prevziať kontrolu nad pásmom v okolí prieplavu. Medzinárodná reakcia na tripartitnú akciu bola negatívna. Suezská kríza znamenala radikálny posun v medzinárodnej aj regionálnej rovnováhe. Washington a Moskva nahradili Londýn a Paríž v úlohe dominantných globálnych hráčov na Blízkom východe.

Kľúčové slová: medzinárodná reakcia na znárodnenie, Británia a Francúzsko chcú využiť Suezský kanál, USA sa snažia vyhnúť ozbrojenému konfliktu, britský a francúzsky útok na Egypt v súlade s tajnou dohodou s Izraelom

Karol Sorby: Operácia mušketier. Suezská kríza v roku 1956.

Karol Sorby: Operation Musketeer. The Suez Crisis of 1956. In História, 2017, 16, 2, pp. 15-20.

As funding for the Aswan Dam project fell through, Jamāl cAbd an-Nāṣir nationalized the Suez Canal Company. In response Britain and France in collusion with Israel formulated a plan whereby Israel would invade the Sinai Peninsula, then Britain and France would intervene to ostensibly separate the parties on either side of the canal. This would effectively give Israel possession of the Sinai, with Britain and France taking control of the Canal Zone in the interests of international stability. While the tripartite aggression went on, the international response was highly critical. The Suez crisis marked a radical shift in both the international and regional balance of power. Washington and Moscow replaced London and Paris as the dominant global players in the Middle East.

Key words: International reactions to the nationalization, Britain and France want to seize the canal, US tries to avoid an armed clash, British and French attack on Egypt in collusion with Israel


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.