História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Alexandra Lukáčová: Tajomstvá aristokratických herbárov. Okno do života N. I. Zagriažskej-Friesenhofovej.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Alexandra Lukáčová: Tajomstvá aristokratických herbárov. Okno do života N. I. Zagriažskej-Friesenhofovej. História, 2017, 16, 2, s. 27-32.

Herbáre nemajú len botanickú funkciu, ale príklad ruskej aristokratickej rodiny z polovice 19. storočia ukazuje, že nahrádzajú aj denník a informujú o sociálnej mobilite a bohatých kultúrno-spoločenských kontaktoch. Autorku herbárov Natáliu Zagriažsku si adoptoval francúzsky gróf Xavier de Maistre s manželkou Sofiou, ktorá bola sestrou Puškinovej svokry. Herbáre prezrádzajú zoznámenie sa, lásku a manželstvo Natálie s barónom Gustávom Friesenhofom. Friesenhofovci so synom Gregorom sa usadili v Brodzanoch, kde sa takto vytvorili úzke väzby na rodinu básnika Puškina a tam sú uvedené herbáre aj uchovávané.

Key worrds: 19. storočie, herbáre a ich výpovedná hodnota, sociálna mobilita aristokracie, Natália Zagriažska, rodina A. S. Puškina, Brodzany


Alexandra Lukáčová: Tajomstvá aristokratických herbárov. Okno do života N. I. Zagriažskej-Friesenhofovej.

Alexandra Lukáčová: The mysteries of aristocratic herbaria. A window into the life of N.I. Zagiažska-Friesenhofer. In História, 2017, 16, 2, pp. 27-32.

Herbaria did not have only a botanical function. The example of a Russian aristocratic family from the mid 19th century shows that they could replace the diary and inform us about social mobility and rich cultural and social contacts. The author of the herbarium Natália Zagriažska was adopted by the French Count Xavier de Maistre and his wife Sofia, who was the sister of Pushkin’s mother in law. The herbarium tells us about the meeting, love and marriage of Natália with Baron Gustav Friesenhof. The Friesenhofs and their son Gregory settled at Brodzany, where they formed close links with the family of the poet Pushkin, and where the herbarium has been preserved.

Key words: 19th century, Herbaria and their value as evidence, Social mobility of the aristocracy, Natália Zagriažska, family of A. S. Pushkin, Brodzany


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.