História - Revue o dejinách spoločnosti
| ISSN 1335-8316

Archív | Autori | E-mail | Inzercia | Predplatné časopisu | Štatút | Tiráž

Aktuálne číslo

História 3/2017 už v predaji od 28. 10. 2017. Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

História - Revue o dejinách spoločnosti 3/2017

3/2017
Máj/Jún
16. ročník

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

Anna Falisová: Bakteriofágová terapia. Požierači baktérií.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Anna Falisová: Bakteriofágová terapia. Požierači baktérií. História, 2017, 16, 2, s. 33-37.

V posledných rokoch sa začala na celom svete znova používať alternatívna nechemická liečba. Jednou z liečebných metód je bakteriofágová (skrátené fágová) terapia. Bakteriofágy sú vírusy, ktoré infikujú bakteriálne bunky. Vyskytujú sa v miestach, kde sa nachádza väčšie množstvo ich hostiteľov, ale aj vo voľnom prostredí.

Key worrds: bakteriofágy, cholera, Ganga, Gruzínsko, antibiotiká

Anna Falisová: Bakteriofágová terapia. Požierači baktérií.

Anna Falisová: Bacteriophage therapy. Bacteria eaters. In História, 2017, 16, 2, pp. 33-37.

Alternative non-chemical treatments have begun to be used throughout the world in recent years. One of the methods of treatment is bacteriophage (shortened to phage) therapy. Bacteriophages are viruses that infect bacterial cells. They occur in places where large numbers of their hosts occur, but also in the free environment.

Key worrds: Bacteriophages, Cholera, Ganges, Georgia, Antibiotics


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2017 PRO História. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia