História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!
Čo chceme novinami našimi

Miroslav Fabricius: Editoriál

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Sedím vo vlaku na trati Praha – Bratislava. Kolesá vydávajú monotónny zvuk a nevdojak mi vsugerujú text skupiny Greenhorns: „Mně stačí, když slyším, jak ty pražce drncaj, djůdá, djůdá, djůdá, djůdá ....“ Ideálny čas na premýšľanie.

Blíži sa okrúhle výročie. Na budúci rok si pripomenieme sto rokov od vzniku Československa. Určite sa stretneme so záľahou článkov: oslavných – vyzdvihujúcich starostlivosť staršieho brata o slovenský národ i negatívne ladených – označujúcich Slovensko za kolóniu bohatšieho suseda. Vynechávam pritom súboje „slabomyseľnejšej“ časti našich spoluobčanov na jednej i druhej strane označujúcich tých druhých za „dráteníkov“, resp. modernejšie „čobolov“, resp. „neznabohov“, „kolotočiarov“, „švédov“, „pepíkov“ či jednoducho „Čechúňov“. Dúfajme, že najviac bude tých, ktorí sa racionálne, bez sĺz či krvi v očiach, zamyslia nad príčinami vzniku republiky, kladmi i zápormi spolužitia Slovákov, Čechov i národnostných menšín v tomto štátnom celku, ako aj príčinami rozpadu spoločného štátu.

Predchádzajúce dni som strávil v Národnom archíve Českej republiky. Príjemné prostredie, ochotní kolegovia archivári. Rovnako ako na Slovensku. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovenie kópií je v Českej republike bezplatné, zatiaľ čo v Národnom archíve SR musí zaplatiť 13,27 EUR za každý aj začatý deň, čo pri mesačnom výskume predstavuje okolo 300 EUR. Dá sa teda so zrejmou nadsádzkou konštatovať, že slovenskí bádatelia počas pobytu v Českej republike ruinujú rozpočet Českej republiky a zároveň v rámci domáceho výskumu dotujú rozpočet SR.

Pritom sa historikom pomerne často vytýka, že žijú z daní svojich spoluobčanov. V podstate to tak je. Rovnako je však na tom prezident, predseda vlády, ministri, poslanci a všetci zamestnanci štátneho i verejného sektora. Niektoré z týchto kategórií, a nemyslím tým bežných zamestnancov, však nebývajú postihované nezmyselnými nariadeniami, ale skôr využívajú rôzne výhody, nehovoriac o ich podstatne odlišných príjmoch.

Osobitnou kapitolou je porovnanie Klementína – Národnej knižnice Českej republiky s bratislavskou univerzitnou knižnicou. A opäť tu nejde o pracovníkov oboch inštitúcií. V Klementíne však aj za prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie sú nepomerne ďalej v digitalizácii fondov, majú dlhšie otváracie hodiny a zásadne odlišné zázemie knižnice. Je rozdiel či si dáte kávu z automatu lebo inú možnosť nemáte, ako je to bežné v Bratislave, alebo v bistre ako je to v prípade Klementína. Je rozdiel či sa stravujete priamo v priestoroch knižnice, kde si môžete vybrať z troch denných menu a širokého sortimentu tovaru charakteristického pre takýto typ zariadenia, za primerané ceny alebo, ako je to v univerzitnej knižnici, musíte opustiť jej priestory a najesť sa v okolitých reštauráciách, resp. nejete vôbec.

Pomaly sa blížime k Bratislave. Je zaujímavé čo dokážu také železničné podvaly. Ešte prežiť opakujúci sa šok z prostredia bratislavskej stanice. No, aj tak som rád, že som doma.

Miroslav Fabricius


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.