História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Otvárame archív! Každý deň od 1. júna sa na stránke HISTÓRIE objaví celé staršie číslo v PDF formáte! Sledujte nás denne!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1/2018

1/2018
Január/Február
17. ročník

ISSN 2585-9080
(online)
ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Daniela Zhang Cziráková: Dynastia Sung. Koniec obdobia chaosu.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 2/2017

Daniela Zhang Cziráková: Dynastia Sung. Koniec obdobia chaosu. História, 2017, 16, 2, s. 4-9.

Dynastia Sung (960 - 1279) bola ďalšou slávnou kapitolou histórie Číny. Po páde dynastie Tang a následnom rozdelení Číny do niekoľkých vojnových kráľovstiev známych ako Päť dynastií a desať kráľovstiev bola Čína znova zjednotená. Napriek tomu, že vojenská sila a medzinárodná prestíž dynastie Song nedosiahli úroveň dynastie Tang, krajina dosiahla obrovský pokrok v oblasti hospodárskeho rozvoja, vedy a umenia.

Kľúčové slová: dynastia Sung, cisár Sung Tchaj-cu, dynastia Severných Sung, obdobie južných Sung, technológia, veda, kníhtlač z pohyblivých tlačiarenských matríc, umenie

Daniela Zhang Cziráková: Dynastia Sung. Koniec obdobia chaosu.

Daniela Zhang Cziráková: The Song Dynasty. End of a period of chaos. In História, 2017, 16, 2, pp. 4-9.

The Song Dynasty (960 – 1279) was another glorious chapter in Chinese history. After the fall of the Tang Dynasty and the subsequent division of China into several warring kingdoms known as the Five Dynasties and Ten Kingdoms, China was again united. Although the military strength and international prestige of the Song Dynasty did not reach the level of the Tang Dynasty, the country made immense progress in the fields of economic development, science and art.

Key words: Song Dynasty, Taizu of Song, Northern Song, Southern Song, technology, science, movable type printing, Arts


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2018 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.