História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Karol R. Sorby: Cesta k znárodneniu. Suezská kríza 1956.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2017

SORBY, R. Karol. Cesta k znárodneniu. Suezská kríza 1956. In História, 2017, 15, 1, s. 19-24.

Pre revolučný Egypt sa jednou z hlavných priorít stala výstavba Asuánskej priehrady. Problém bol v jej financovaní. V decembri 1955 síce bola vo Washingtone uzatvorená dohoda, podľa ktorej Spojené štáty a Británia mali poskytnúť prostriedky potrebné na uskutočnenie prvej etapy jej výstavby, ale na jar roku 1956 v britských a francúzskych kruhoch rástla nespokojnosť s politikou egyptského premiéra Násira. Ten sa po vyhlásení Chruščova, že Rusko bude preferovať zbrojné embargo na Strednom východe, obrátil so žiadosťou o dodávky zbraní na Čínu. John Foster Dulles, americký štátny tajomník bol znepokojený vývojom a spolu s britským premiérom sa snažili o „skrotenie“ egyptského vedenia. Dňa 19. júla 1956 sa Dulles stretol s egyptským veľvyslancom a oznámil mu, že USA odstupujú od projektu a neposkytnú prostriedky na jeho realizáciu. O týždeň neskôr Násir vyhlásil znárodnenie spoločnosti Suezský prieplav.

Kľúčové slová: rast populácie; rekultivácia nevyužitej pôdy; nutnosť novej pôdy; stavby nových priehrad na Níle; problémy s financovaním.

Karol R. Sorby: Cesta k znárodneniu

SORBY, R. Karol. The road to nationalization. The Suez crisis of 1956. In História, 2017, 15, 1, pp. 19-24.

For revolutionary Egypt the building of the High Aswan dam was a top priority. The problem was its financing. It was agreed in Washington in December 1955 that the United States and Britain would provide the payment for the first stage of the construction. During spring 1956 hostility was growing in the British and French cabinets toward the policy of the Egyptian Premier Jamāl cAbd an-Nāṣir. Then Mr. Khrushchev made a speech about Russia preferring an arms embargo in the Middle East. The Egyptian premier thought this threatened his arms supply from the Soviet Union, and he recognized Communist China. John Foster Dulles, the US Secretary of State was furious and together with the British premier he considered taming the Egyptian leadership. On 19 July Dulles met the Egyptian ambassador and told him that the USA was withdrawing from the dam project. On 26 July 1956 President Jamāl cAbd an-Nāṣir nationalized the Suez Canal Company.

Key words: growing population; reclamation of uncultivated land; necessity of new land for cultivators; need for new dam building on the Nile; problems of financing;


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

Obr. Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/SuezCanalElGuisr.jpg


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.