História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Miroslav Sabol: Motorizácia Slovenska vo svojich počiatkoch. Priestupky motoristov – príčiny, prevencia a sankcie.

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2017

SABOL, Miroslav. Motorizácia Slovenska vo svojich počiatkoch. Priestupky motoristov – príčiny, prevencia a sankcie. In História, 2016, 15, 1, s. 38-43, Bratislava.

Slovensko v porovnaní so západnou Európou zaostávalo v celkovom počte automobilov. O rozvoji automobilizmu sa dá hovoriť až po skončení hospodárskej krízy v polovici tridsiatych rokov 20. storočia. V tom čase, ale aj počas vojny, cestnú premávku usmerňovali predpisy O jazdení motorovými vozidlami (zák. č. 81/1935), ktoré sa zaoberali aj priestupkami vodičov. Najčastejším prečinom slovenských šoférov bola jazda pod vplyvom alkoholu a prekročenie rýchlosti. Na začiatku vojny, po zmene ľavostrannej premávky na pravostrannú, boli časté čelne zrážky. Na zvýšenej nehodovosti v povojnových rokoch sa v mnohých prípadoch podpísalo chaotické, resp. neexistujúce značenie a taktiež kolízie s traktormi a konskými povozmi. Do roku 1950 automobily nemali v povinnej výbave smerovky. Zmena smeru jazdy sa naznačovala rukami, čo bola ďalšia príčina nehôd. Po vojne sa kládol dôraz na preškoľovanie šoférov a rôzne agitačné programy v doprave, ktoré mali pôsobiť preventívne na účastníkov dopravy.

Kľúčové slová: Slovensko, autá, nehody na cestách, prevencia, sankcie

Miroslav Sabol: Začiatky motorizácie Slovenska

SABOL, Miroslav. The beginning of the motorization of Slovakia. Offences by motorists – causes, prevention and sanctions. In História, 2016, 15, 1, pp. 38-43, Bratislava.

Slovakia lagged behind Western Europe in total number of cars. We can speak of the development of automobilism only after the end of the economic crisis in the mid 1930s. In this period, including during the war, road traffic was directed by the regulations: On driving motor vehicles (act no. 81/1935), which were concerned with offences by drivers. The most frequent offences of Slovak drivers were driving under the influence of alcohol and exceeding the speed limits. At the beginning of the war, after the change from driving on the left to driving on the right, head on collisions were frequent. The increased accident rate in the post-war years was caused in many cases by chaotic or non-existent signs and by collisions with tractors or horse-drawn carts. Cars were not required to have turn indicators until 1950. Changes of direction were indicated with the hands and this was another cause of accidents. After the war, emphasis was placed on training drivers and various promotional campaigns intended to influence drives in ways that prevented accidents.

Key words: Slovakia, cars, road accidents, prevention, sanctions


Dvojmesačník História (cena za 1 číslo: 3,30 €; predplatné na rok 2017: 19,80 €) si môžete objednať:
Tel.: 0908 870 871
Mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.ipredplatne.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5872
V Českej republike: MediaCall, s.r.o. – tel.: 00420 533 334 210

Obr. ?


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.