História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!
Čo chceme novinami našimi

Miroslav Fabricius: Editoriál

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 1/2017

Čo chceme novinami našimi. Takto znel jeden z titulkov úvodníka v prvom čísle Histórie v roku 2001. Expedíciou stého čísla sa totiž uzavrela desaťročná etapa vydávania Historickej revue a začala sa etapa nová. (Staro)nový kolektív redaktorov, ako napísal vtedajší šéfredaktor Vladimír Segeš, sa odčlenil od pôvodného periodika a začal z poverenia Historického ústavu SAV, ako aj Slovenskej historickej spoločnosti prostredníctvom Spoločnosti Pro Historia vydávať (staro)nový časopis – populárno-vedecký dvojmesačník.

Vďaka enormnému úsiliu redakčného kolektívu a dobrému autorskému zázemiu si História udržiavala široký okruh priaznivcov. Funkciu šéfredaktora zastávali Vladimír Segeš, Vlasta Jaksicsová, Jaroslava Roguľová, vedením redakcie bol poverený Matej Hanula. Časopisu pribúdali roky, redakcia sa omladzovala. Vynikajúcich redaktorov – historikov (Dušan Škvarna, Otília Škvarnová, Katarína Hradská) postupne nahrádzali ich mladší kolegovia. Z redakčných elévov - Denisa Valachová, Tomáš Klubert, Žofia Lysá, Adam Hudek, Linda Osyková, Miroslava Fabriciusová i ďalších sa stávali skúsení redaktori. Prezentáciu Histórie na webe nezištne zabezpečoval Peter Krákorník.

Ubehlo 16 rokov, vyšlo ďalších 60 čísel časopisu. Končí sa ďalšia etapa v živote jedného periodika a končí sa symbolicky – odchodom Valeriána Bystrického, prvého predsedu redakčnej rady a predsedu Spoločnosti Pro História, priaznivca časopisu, spomedzi nás.

Zároveň začína etapa nová. Novým vydavateľom sa stáva HISTÓRIA, o. z., ktorá v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV chce aj naďalej poskytovať školskej, pedagogickej i širokej čitateľskej obci kvalitný časopis. Osvedčený kolektív autorov, profesionálnych historikov, spolu s redakčnou radou dáva dostatočné záruky na splnenie vytýčeného cieľa.

Na stránkach Histórie sa stretnete s pôvodnými rubrikami Putovanie dejinami, Človek a doba či Klenotnica slov. Nájdete tu však aj niečo nové: rubriky Názory – polemiky, Z hospodárskych dejín, Historické pêle-mêle a k tomu pokiaľ možno kvalitnú neopozeranú obrazovú prílohu.

Vieme, že sme neboli a ani v súčasnosti nie sme jediným slovenským magazínom o histórii. Veríme však, vážení čitatelia, že tak ako pred sedemnástimi rokmi, nielen úvodné číslo tohto ročníka, ale aj všetky ďalšie čísla časopisu História sa budú tešiť vašej trvalej priazni.

Miroslav Fabricius


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2020 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.