História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Avíza

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti - Číslo 6/2008

PUTOVANIE DEJINAMI

Odkaz času snov
Austrálske skalné maľby
Martina Bucková

Skalné umenie je charakteristické pre lovecko-zberačské spoločnosti, ku ktorým nepochybne patrili aj austrálski domorodci. Predstavuje najpozoruhodnejšiu a najstaršiu zachovanú formu austrálskeho výtvarného prejavu. Špecifické prírodné útvary, ako sú steny skalných previsov a jaskýň, vytvárali povrch vhodný na umelecké vyjadrenie. Skalné umenie sa objavuje vo všetkých austrálskych štátoch, ale nie všade je zastúpené v rovnakej miere. Možno ho rozdeliť na dve skupiny - rytiny a maľby. Medzi štáty s najväčšou koncentráciou rytín patria Nový Južný Wales, Južná a Západná Austrália, zatiaľ čo maľby sú sústredené predovšetkým v Severnom teritóriu, Queenslande, v Kimberley na severe Západnej Austrálie a v Novom Južnom Walese. Dodnes ich bolo objavených niekoľko desiatok tisíc a aj v súčasnosti možno v odľahlých oblastiach kontinentu stretnúť domorodcov, ktorí nielenže poznajú ich symbolický význam, ale v mnohých prípadoch ich aj sami vedia namaľovať.


Zločin a trest v stredoveku
Násilnosti na majetkoch šľachticov z Michaloviec v 14. - 15. storočí
Miloslava Bodnárová

Na panstve šľachticov z Michaloviec bolo v období vrcholného a neskorého stredoveku spáchaných veľa trestných činov. Ich páchatelia pochádzali zo všetkých vrstiev spoločnosti. Nájdeme medzi nimi sluhov, tulákov, poddaných i šľachticov. Poslední menovaní boli často iniciátormi zločinov, ktoré v ich mene vykonali ich sluhovia, alebo o nich prinajmenšom vedeli. Viedla ich k tomu chamtivosť, pomsta či túžba po majetku.


Banková kríza na stredoveký spôsob
Krach florentského bankového domu
Martin Štefánik

Všade dnes počujeme o veľkej bankovej a finančnej kríze peňažných ústavov v Spojených štátoch amerických pre veľké množstvo nekrytých úverov. Nie je to nič nové. Už v 14. storočí existovali veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré profitovali (aspoň nejaký čas) z výhodných úverov. Najväčšími bankami vtedajšieho sveta boli florentské spoločnosti - Bardiovci, Peruzziovci, Acciaiuoliovci či Bonaccorsiovci.


Kratochvíle kremnických mešťanov
Ako trávili voľný čas ľudia raného novoveku
Daniel Kianička

Rovnako ako dnes, aj v 18. storočí mali ľudia voľný čas. V stredoveku tento termín v dnešnom zmysle slova ešte neexistoval. Od 16. storočia sa ním začal označovať čas, ktorým človek mohol voľne disponovať po skončení práce. Synonymom zábavy a rozptýlenia sa však stal až v 18. storočí.


"Od hory do hory všecko stálo pod vodou"
Najväčšia povodeň na Váhu roku 1813
Peter Šoltés

Na konci prázdnin roku 1813 sa pätnásťročný František Palacký peši vracal z rodných Hodslavíc do Bratislavy, kde študoval na evanjelickom lýceu. Vo Vlárskom priesmyku ho zastihol prudký dážď, v ktorom premokol do nitky. Upustil preto od pôvodného zámeru prenocovať v krčme Pod Sihoťami blízko Váhu a rozhodol sa, že poprosí o nocľah v rodine mešťana Františka Bakoša, s ktorou sa zoznámil v čase, keď študoval v Trenčíne. Pravdepodobne si tým zachránil život. V noci z 26. na 27. augusta totiž postihla mesto pod Matúšovým hradom a celé Považie najväčšia povodeň, akú história tejto rieky pamätá.


Lopty, do útoku!
Futbal, prvá svetová vojna a Vianoce
Maroš Melichárek

"Vianoce ako sviatky lásky priviedli smrteľných nepriateľov k tomu, aby sa aspoň na chvíľu stali priateľmi. Prečo by to tak nemohlo byť navždy?" Citát z denníka nemeckého vojaka Kurta Zehmischa bol reakciou na futbalový zápas odohratý medzi britskými a nemeckými vojakmi počas tzv. vianočného prímeria roku 1914. Táto epizóda dokazovala silu futbalu spájať ľudí z rôznych krajín, z rozličných spoločenských tried, ba aj táborov, ktorí ešte niekoľko dní predtým bojovali proti sebe na život a na smrť v dovtedy najhoršej vojne v dejinách.


Poisťovacia aféra
Podvody na občanoch v Berehove
František Chudják

Vznik Česko-slovenskej republiky roku 1918 otvoril pre väčšinu slovenských bánk nové možnosti podnikania. Zvýšiť kapitálovú moc a vytvárať vlastné priemyselné koncerny im umožnilo najmä úverovanie priemyselných a obchodných spoločnosti. Na politické a štátoprávne zmeny zareagovalo aj vedenie Úvernej banky v Ružomberku. Na zasadnutí jej správnej rady v decembri 1918 zmenila svoj názov na Slovenská banka (SB), aby sa tak odlíšila od ostatných úverných bánk, pričom chcela zdôrazniť svoju celoslovenskú pôsobnosť. Na jeseň roku 1920 sa jej centrála presťahovala do Bratislavy. Pomocou fúzií sa zmocnila niekoľkých peňažných ústavov, po čom jej akciovým kapitál roku 1921 dosiahol sumu 70 miliónov Kč a rezervný fond 47, 5 miliónov Kč, disponovala 42 filiálkami a expozitúrami.


Cyklón B
Od deratizácie po priemyselné vyvražďovanie
Miroslav Sabol

V druhej polovici 30. rokov 20. storočia sa v stredočeskej regionálnej tlači často objavovali inzeráty s takýmto textom: "Chcete mať zaručene čistý dom alebo byt? Moderná chémia sa vám o to postará. Kyanovodíkový preparát Cyklón B je najúčinnejšia zbraň, ktorej neujde žiaden živý hmyz ani jeho vajíčko. Stredisko boja proti všetkému druhu hmyzu je Kolín, Akciová spoločnosť pre spracovanie luhu." Alebo: "Blahodarným činiteľom našej bytovej kultúry je obávaný kyanovodík, veľká vymoženosť našej modernej techniky."


Pád monarchie Iraku
Iracká revolúcia 14. júla 1958
Karol Sorby

Revolúcie vo všetkých arabských krajinách sa dajú označiť nielen za výraz túžby zvrhnúť vládnuce oligarchie, ale aj za súčasť reakcie ľudu na umelé rozdelenie arabského sveta. V Iraku sa elita kráľovského režimu sústreďovala na udržanie moci a nevenovala dostatočnú pozornosť sociálnym reformám. Šok zo suezskej krízy prehĺbil sociálne napätie a už niekoľko rokov tam vládla revolučná situácia. Politické prostriedky ako pouličné demonštrácie a štrajky, ktoré organizovala nová generácia Iračanov, represívny aparát vládnucej elity rýchlo potlačil. Bolo zrejmé, že režim sa bude dať odstrániť len ozbrojeným povstaním, na ktorom sa zúčastní aj armáda.


Aparátčici pri moci
Aparát Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948 - 1989
Jan Pešek

Komunistická strana Československa(KSČ), ktorej súčasťou bola ako územná organizácia Komunistická strana Slovenska (KSS), pôsobila v rokoch 1948 - 1989 v pozícii vládnucej strany. Nebola ňou preto, lebo sama seba vyhlásila za vedúcu silu spoločnosti, ale preto, lebo sa zmocnila štátu, zmenila ho na socialistický a urobila z neho nástroj realizácie svojich programových cieľov. Vytvorila si aj systém tzv. prevodových pák v podobe organizácií povinne združených v Národnom fronte a uznávajúcich vedúcu úlohu komunistickej strany. Nevládla ako celok, ale predovšetkým prostredníctvom určitých skupín funkcionárov v miestach, okresoch, krajoch, na Slovensku a v celoštátnom rámci. Tí však neuplatňovali a ani nemohli uplatňovať svoju moc priamo a bezprostredne, potrebovali na to celý systém rôznych nástrojov. Najdôležitejším z nich bol stranícky aparát.


ČLOVEK A DOBA

Život spätý s lesom
Osudy zabudnutej nemeckej komunity v Malých Karpatoch
Karol Kantek

Pomenovanie huncokár vzniklo v oblasti Malých Karpát skomolením nemeckého názvu Holzhacker - drevorubač. Týmto viac-menej hanlivým slovom označovali obyvatelia podmalokarpatských mestečiek a dedín rakúskych drevorubačov žijúcich hlboko v malokarpatských lesoch. História huncokárov je príbehom jedného z posledných prúdov nemeckých prisťahovalcov na naše územie, ale i príkladom ideologického zneužívania spoločenských vied na Slovensku.


Krutovláda balkánskeho Stalina
Albánsky diktátor Enver Hodža
Juraj Červenka

Tento rok uplynulo sto rokov od narodenia neslávne známeho albánskeho komunistického diktátora Envera Hodžu. Tento fanatický obdivovateľ Josifa Vissarionoviča Stalina zaviedol vo svojej vlasti jeden z najbrutálnejších totalitných režimov 20. storočia, ktorý mal na svedomí tisíce ľudských životov. Politik, ktorý postavil vyznávanie náboženstva mimo zákona a pre paranoidný strach z útoku nepriateľov dal po celej krajine vybudovať tri štvrte milióna bunkrov, dostal Albánsko do totálnej medzinárodnej izolácie.


NÁZORY A POLEMIKY

Podobnosť čisto náhodná?
Hospodárska kríza v 30. rokoch a paralely s dneškom
Jozef Ryník

Dnešné médiá sú plné článkov o príčinách súčasnej finančnej krízy. Ľavičiari tvrdia, že vznikla pre nedostatočnú reguláciu trhu, ktorý nie je dokonalý, má tendenciu zlyhávať. Tentoraz vraj zlyhal na celej čiare, a preto ho treba regulovať. Pravičiari deklarujú, že krízu naopak vyvolala prílišná regulácia ekonomiky zo strany štátu. Podľa nich trh nezlyhal, ale zlyhali hráči, ktorí na ňom pôsobia. Zlyhal štát v podpore lacných hypoték, zlyhali jeho regulačné orgány, zlyhali ratingové agentúry v podcenení rizika. Podiel viny na súčasnej kríze majú aj chamtiví bankári a investori, ktorí tiež prehliadali riziko svojho podnikania. Napokon bez viny nie sú ani ľudia, ktorí si zvykli žiť na dlh a ľahkovážne si brali hypotéky a iné pôžičky.


HISTORICKÉ SERIÁLY

Slovanská mytológia 6
Bohovia južných Slovanov
Tatiana Podolinská

U južných Slovanov je situácia pri opise panteónu najzložitejšia, keďže tu veľmi intenzívne a relatívne skoro pôsobil vplyv kresťanstva. Preto tu o bohoch možno hovoriť len veľmi nepriamo. Južní Slovania sa stretli s kresťanstvom omnoho skôr ako Slovania vo východnej a v západnej Európe. Srbi a Chorváti boli kristianizovaní v 7. storočí, Slovinci v 8. storočí a Bulhari v 9. storočí. Stretávame sa tu teda s diametrálne odlišnou situáciou ako u polabsko-pobaltských Slovanov, keď uvážime, že Arkona - svätyňa boha Svantovíta - bola vyvrátená koncom 12. storočia. Na druhej strane v prostredí južných Slovanov sa mimoriadne rozvinul kult kresťanských svätcov. Najmä v ľudovom prostredí potom nastali zaujímavé synkretické procesy, keď kresťanskí svätci zdedili množstvo archaických predkresťanských čŕt.


Čo na nohy?
Krátke dejiny topánok
Zuzana Hudeková

V dnešnej dobe predstavujú topánky jednu z dominantných súčastí módneho štýlu, čo znamená, že viac ako ich kvalita je často dôležitý vzhľad. Tento trend je však z hľadiska dejín ich vývoja pomerne nový. Obuv dlhý čas nepatrila k tým častiam odevu, ktorej by sa venovala nejaká zvláštna pozornosť. Najmä v dejinách ženského odievania boli pre dlhé sukne a vlečky až do 20. storočia topánky takmer neviditeľné. V rámci vývoja obuvi vo všeobecnosti zohrávalo dôležitejšiu úlohu skôr zdokonaľovanie jej kvality, hoci aj v minulosti existovali obdobia, keď móda víťazila nad praktickosťou.


HISTORICKÝ BEDEKER

Poklad neznámeho kupca
Nález mincí v kysuckej Horelici
Miloš Jesenský

V jedno májové ráno roku 2000 chcel sedemdesiaročný Jozef Kubica z Čadce-Horelice so synom a zaťom zhodiť z plota starú záhradnú bránku a vyhĺbiť jamy na nové stĺpiky. Keď si okolo obeda nakrátko oddýchli od roboty, zať navrhol kopať ešte o kúsok hlbšie, nech to poriadne drží. Krátko nato železný hrot krompáča narazil dutým úderom na niečo tvrdé a syn zavtipkoval: "Máme poklad." To, čo vyznievalo ako žart, sa čoskoro stalo skutočnosťou. Keď zašmátrali medzi hlinou na dne jamy, objavil sa takmer sedemnásť centimetrov vysoký hlinený krčah s uškom zdobeným zelenou glazúrou a so stovkami strieborných mincí.

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2022 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.