História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti

Obsah 3-4/2004

Príhovor / Július Bartl ... 1
Desiví nepriatelia Byzancie / Peter Bystrický ... 2 - 4
Keď sa pilo, hodovalo... / Tünde Lengyelová ... 4 - 6
Vznik ríšskeho snemu a revolúcia 1848 / Milan Hlavačka ... 7 - 9
Spor o nedeľný predaj / Erik Dulovič ... 9 - 11
O jednej zabudnutej politickej vražde / Herta Tkadlečková ... 11 - 13
Pakt čerta s diablom / Dušan Segeš ... 14 - 17
Agenti za spovednou mriežkou / Jozef Haľko ... 17 - 19
Slovenská cirkevná provincia / Jaroslav Chovanec ... 19 - 20

PRÍLOHA
Národ a etnická príslušnosť podľa vedy / Martin Kanovský ... 21 - 23
Židovské porekadlá ... 23
Politické strany karpatských Nemcov / Ondrej Pöss ... 24 - 26
Veľmoci a maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 - 1949 / Michal Štefanský ... 27 - 30
Rómovia o sebe / Jaroslava Roguľová ... 30 - 32
Sen o obnove Uhorska - politické aktivity Jánosa Esterházyho / Ondrej Podolec ... 32 - 34
Jarný zvykoslovný cyklus Chorvátov / Ľubica Falťanová ... 34 - 36
Josef Polák: Zachovávať krásu budúcim / Magda Veselská ... 34 - 36

V DIELNI
Pod rukami reštaurátorov ožívajú pamiatky/ Žofia Pakanová ... 37

ZÁHADY A DIVY
Egyptské pyramídy - cesta k nesmrteľnosti / Dušan Magdolen ... 38 - 41

KLENOTNICA SLOV
Modrá pančucha / Jana Skladaná ... 41

RÁDY A ICH INSÍGNIE
Rád svätého Juraja alebo podväzku / Igor Graus ... 42

SVET ZLOČINU
Výbuch vášní v Rači / Ján Kúkel - Jaroslava Roguľová ... 43

ROZHOVOR
s Elenou Mannovou / Dagmar Pelčáková ... 44 - 45

ÚVAHA
Prúty, prúdy a pruhy / Pavol Janík ... 45

Z DEJÍN VEDY A TECHNIKY
Lekárska starostlivosť v období osvietenstva / František Šimon ... 46 - 47
Dendrochronológia na Slovensku / Anna Žideková ... 49

POZVANIE
Meštiansky dom v Levoči / Virginia Mislovičová ... 48 - 49

DROBNIČKY ... 50 - 51

REPORTÁŽ
Varšavské impresie / Vladimír Segeš ... 52 - 53

KRÍŽOVKA ... 53

FÓRUM UČITEĽA
Testové úlohy ako prostriedok rozširovania myšlienkových spôsobilostí žiakov / Viliam Kratochvíl ... 54 - 56

KRONIKA ... 56

POKLADY POD ZNAČKOU UNESCO
Krumlovské vltavíny v daždi / Dagmar Pelčáková ... 57 - 3. strana obálky

Z KNIŽNÝCH PULTOV ... 20, 44

Knižné pulty


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2019 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.