História - Revue o dejinách spoločnosti
| ISSN 1335-8316

Archív | Autori | E-mail | Inzercia | Predplatné časopisu | Štatút | Tiráž

Aktuálne číslo

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1-2/2016

1-2/2016
Január/December
15. ročník

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

HISTÓRIA - Revue o dejinách spoločnosti

Obsah 1-2/2016

Editoriál

Miroslav Fabricius ... 3

Putovanie dejinami

Daniela Zhang Cziraková / Čína v období dynastie Tchang (618 - 907) ... 4 -10
Adam Sitár / Križiacke výpravy Štefana z Blois ... 11-17
Roman Holec / Životná dráha arcivojvodu Friedricha ... 18-24
Denisa Neštaková / Poľský predvojnový antisemitizmus ... 25-31
Miroslav Fabricius / Kráľovské umenie ... 32-40

Človek a doba

Viera Pawliková-Vilhanová / Gróf Móric Beňovský na Madagaskare ... 41-47

Názory - polemiky

Vlasta Jaksicsová / Tragické dejstvo životnej drámy jedného komunistu ... 48-55

Prvotiny

Marek Skyva / Čo písali novinyv čase vydania Židovského kódexu? ... 56

péle-méle ... 57

Prvá strana obálky: George Washingtom vo svojej lóži. Autor: neznámy, 1870
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Washington_Masonic_print.jpg


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2017 PRO História. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia