História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Príhovor

Pred štvrťstoročím si Dominik Tatarka vo svojej samote splietal sen o božej obci, protipóle normalizačnej prázdnoty a cudzoty. Metaforická božia obec môže evokovať všeličo. Tatarka možno myslel na spoločenstvo slobodných ľudí, ktorí vedia rozlíšiť dobro a zlo, netrasú sa pred mocou moci ani mocou peňazí, ani mocou kariéry. Na ľudí, ktorých vnútorný život naplňuje vernosť pravde a túžba po poznaní, nekomunikujú dvojzmyselne a pokrytecky a pocit ľudskej spolupatričnosti považujú za taký prirodzený ako trebárs deň a noc. Pred rokom 1989 sa o Tatarkovej obci nesmelo či nemalo vedieť. V revolučných ošiaľoch, naopak, sa nakrátko stala módnou vložkou vykladačov nových právd, aby sa na ňu čoskoro "slobodne" zabudlo. Muselo sa tak stať, lebo nadišla doba, ktorú opäť živí tendencia degradovať ľudský život, tentoraz predovšetkým na chladný mamon a prostoduchú zábavu. Doba, ktorej celebrity si opäť pletú pojmy, a tak rady označujú akýkoľvek vznešenejší ideál za naivné rojčenie a sebectvo za cnostný individualizmus.

V takejto klíme sa občianska spoločnosť utvára a udržiava len veľmi ťažko, o to ľahšie sa rozkladá. Oporu môže nachádzať práve v menších, často nenápadných spoločenstvách, ktoré spája to, že prekračujú hodnotové limity prítomnosti. Jednou z takýchto obcí by bezpochyby mala byť historická. Ani zďaleka ju netvoria iba "tvorcovia" histórie, teda profesionálni historici. Rovnako do nej patria jej "vykladači" (popularizátori, vydavatelia, pedagógovia) a "konzumenti" (čitatelia, diváci, poslucháči, študenti). Vlastne všetci, ktorých spájajú záujmy, témy a hodnoty zviazané s minulosťou. Domnievam sa, že väzby medzi vrcholmi tohto trojuholníka sú v našej historickej obci uvoľnené, preto ona sama je dosť neurčitá.

Jedným z dôvodov je oslabená vnútorná komunikácia. Veľa vypovedá, že pred desiatimi a viac rokmi, keď Historická revue ešte bola Historickou revue, čitatelia spontánne, vďačne a často inšpiratívne reagovali na každý podnet z redakcie. Napriek úsiliu redaktorov Histórie čitatelia na jej stránkach vyjadrujú svoje názory podstatne redšie. Akoby sa čitateľ, podobne ako občan, uzatváral, lebo má pocit, že do vecí iných netreba pchať nos, aj tak jeho názor nemá váhu. Pritom k ochabnutiu komunikácie a dialógu dochádza práve v čase, keď sa naša obec značne rozrastá, aspoň formálne. Veď bezpochyby držíme na hlavu svetové prvenstvo v počte univerzitných pracovísk, kde sa dá študovať odbor história (dejepis). Podľa môjho prepočtu ide o neuveriteľných desať fakúlt (najnovšie pribudla univerzita v Komárne). Z nich každoročne vychádza okolo 500 ľudí s diplomom historika. Skôr, ako by si väčšina z nich vypestovala istú stavovskú hrdosť a nadviazala osobné i informačné väzby, odíde pracovať mimo svojho odboru. Stálo by za to pevnejšie podchytiť túto najmladšiu generačnú skupinu. Neviem, či narástla, ale v každom prípade sa rozrástla a zanonymnela aj samotná historiografia. V Historickom ústave SAV je dnes zamestnaných menej historikov ako na univerzitných katedrách a ústavoch. Pracoviská sa pred sebou často uzatvárajú, diskusie v tlači nevidno, pritom sa občas získavajú tituly za práce, ktoré ledva prekračujú úroveň diplomoviek. Pri slabej vôli združovať sa niet veľa nástrojov na zmenu stavu. Vari najväčšími možnosťami oplýva Slovenská historická spoločnosť, jediná spoločná a najpočetnejšia ustanovizeň historikov, ktorá by mohla vyslať smelšie signály k lepšej komunikácii v našej obci.

Dušan Škvarna

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2021 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.