História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Načo nám je historiografia?
(Keď máme mýty...)

Hoci monotematické publikácie "profesionálnych" historikov nedosahujú zväčša popularitu encyklopédií, historických románov, kompilácií a populárnych spracovaní rôznych historických tém, predsa sa nájdu výnimky. Musí to byť však text doslova udierajúci do očí príťažlivosťou témy, pokusom o odhalenie niektorého "bieleho miesta" - menej sa už tlačí do popredia novota metodického prístupu, inovatívna interpretácia nevyužitých alebo aj známych dokumentov, o to menej nový koncepčný prístup... To všetko sú však aspekty, ktoré nielen poučený čitateľ napokon ocení najviac. Sú to totiž diela, ktoré posunú naše poznanie minulosti, odhalia jej netušené stránky, a to dokonca aj vtedy, keď ide o históriu celkom nedávno, "zažitú" ešte priamo nami samými. Takto podaná história nebýva zväčša "ľahko stráviteľná", ani nie kvôli štýlu výkladu, ako skôr kvôli tomu, že nabúrava zakorenené predstavy o tom, ako jednoznačne dejiny prebiehali. Je totiž jednoduchšie vidieť ich čierno-bielo, tak, aby zodpovedali nami, školou, ideológiou či inak sformovanými konštruktom. Je ľahšie stotožniť sa s predstavou národa alebo hoci sociálnej skupiny, zohrávajúcej v celých dejinách "pozitívnu" úlohu, sledujúcej neochvejne svoj cieľ ("národný štát"...), prinášajúcu "pokrok", než vidieť peripetie, ktorými prechádzal/la počas dlhého vývoja, kedy sa dejinná úloha menila v závislosti a v súčinnosti s množstvom faktorov. Je preto ľahšie opierať svoje vnímanie (nie poznanie!) minulosti o mýtus alebo hoci stereotyp, ktorý uľahčuje orientáciu - aj keď v konečnom dôsledku len jednoznačne a ex post udáva smer tomu, čo len namáhavo hľadalo cestu.. A teda do značnej miery manipuluje... No práve de-konštrukcia minulosti, precízne odhaľovanie mechanizmov utvárania obrazu histórie upozorňuje, ako vytrvalo a spešne zohrávajú v našom vedomí mýty svoju úlohu sprostredkovateľa jednoznačného, jednoduchého a akceptovateľného obrazu toho, čo považujeme za históriu. S prekvapením sa potom dočítame, že národ "ako taký" je rovnako historickým konštruktom, ako predstava o "tisícročnej porobe", že Juraj Jánošík bol všetkým iným, len nie spravodlivým hrdinom, že "starobylý Devín" bol striedavo pamätným miestom pre Slovákov, Maďarov aj Nemcov... Relativizovanie a rozkrývanie prameňov a vrstiev mýtov má na jednej strane očistnú funkciu, na druhej strane pestuje kritické myslenie a učí zodpovednosti k tomu, ako formovať a formulovať svoje poznanie o minulosti. Preto aj keď mýtus pomáha človeku usporiadať si za istých okolností predstavy o skutočnosti, nemal by zostávať jej jediným možným vysvetlením.

PhDr. Eva Kowalská, DrSc.,
vedecká pracovníčka HU SAV a členka redakčnej rady Histórie

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2021 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.