História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Obsah 4. ročníka časopisu História

Národné dejiny
Antalová, Inge – Vrzgulová, Monika: Porraimos – zabudnutý rómsky holokaust 11 – 12/ 29 – 31
Bálintová, Lenka: Komunistický prevrat a populárna hudba 7 – 8/ 17 – 18
Bodnárová, Milica: Slasti a strasti prešovských mešťanov 5 – 6/ 8 – 10
Bučka, Peter: Dávidova hviezda – znak hrdosti i utrpenia 11 – 12/ 27 – 28
Bučka, Peter: Križovatky armádneho vrcholového športu 1 – 2/ 20 – 21
Dangl, Vojtech: Česť vykupovaná krvou 1 – 2/ 12 – 13
Draxler, Vladimír: Povstalecký rozhlas 9 – 10/ 18 – 20
Dudeková, Gabriela: Chudobné a zatratené, ctihodné a milosrdné 9 – 10/ 24 – 28
Dudeková, Gabriela: Od humanity k štátnej výchove 7 – 8/ 26 – 29
Dulovič, Erik: Spor o nedeľný predaj: 3 – 4/ 9 – 11
Falisová, Anna: Kroky v zdravotno-sociálnej oblasti 7 – 8/ 30 – 33
Falisová, Anna: Lekárky, babice a ošetrovateľky 9 – 10/ 32
Falťanová, Ľubica: Jarný zvykoslovný cyklus Chorvátov 3 – 4/ 34 – 36
Graus, Igor: Šibeničné peripetie v Banskej Bystrici 9 – 10/ 11 – 12
Hallon, Ľudovít: Arizácia na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 9 – 10/ 16 – 18
Haľko, Jozef: Agenti za spovednou mriežkou 3 – 4/ 17 – 19
Hlavačka, Milan: Vznik ríšskeho snemu a revolúcia 1848 3 – 4/ 7 – 9
Chovanec, Jaroslav: Míľniky slovenskej štátnosti 11 – 12/ 22 – 24
Chovanec, Jaroslav: Slovenská cirkevná provincia 3 – 4/ 19 – 20
Kanovský, Martin: Národ a etnická príslušnosť podľa vedy 3 – 4/ 21 – 23
Kowalská, Eva: Výchova a vzdelávanie na prahu novoveku 7 – 8/ 24 – 25
Kusá, Zuzana: Pod taktovkou štátu 7 – 8/ 34 – 36
Kušniráková, Ingrid: Starostlivosť o siroty v Uhorsku v 18. storočí 7 – 8/ 25
Lengyelová, Tünde: Dieťa a rodina 7 – 8/ 21 – 23
Lengyelová, Tünde: Keď sa pilo, hodovalo... 3 – 4/ 4 – 6
Lengyelová, Tünde: Na prelome dvoch vekov 9 – 10/ 21 – 23
Londáková, Elena: Pochybné rovnostárstvo 9 – 10/ 33 – 36
Lysý, Miroslav: Boj o dedičstvo sv. Štefana 9 – 10/ 5 – 6
Manik, Rudolf: Prví slovenskí prezidenti 1 – 2/ 18 – 19
Podolec, Jozef: Sen o obnove Uhorska – politické aktivity Jánosa Esterházyho 3 – 4/ 32 – 34
Pöss, Ondrej: Politické strany karpatských Nemcov 3 – 4/ 24 – 26
Roguľová, Jaroslava: Nežné pohlavie v zrkadle štatistiky 9 – 10/ 28 – 31
Roguľová, Jaroslava: Rómovia o sebe 3 – 4/ 30 – 32
Rychlík, Jan: Dohody rozpadu a nových vzťahov 1 – 2/ 22 – 24
Sokolovský, Leon: Ani mesto, ani dedina 11 – 12/ 8 – 9
Strömpl, Rudolf: Kováči s obrovskými kladivami 11 – 12/ 25 – 26
Sučanská, Mária: Národné stereotypy 1 – 2/ 28 – 30
Šalingová, Andrea: Matky na stránkach socialistickej Slovenky 9 – 10/ 34 – 35
Šoltés, Peter: Na národných križovatkách 1 – 2/ 25 – 27
Šperka, Andrej: Prešporok v susedstve mocných veľmožov 7 – 8/ 9 – 10
Štefanský, Michal: Menová reforma roku 1953 7 – 8/ 19 – 20
Štefanský, Michal: Veľmoci a maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945 – 1949 3 – 4/ 27 – 30
Uhlíř, Dušan: Mier zvaný prešpurský 5 – 6/ 12 – 13
Uhlíř, Dušan: Rozhodnutie pri Viedni 11 – 12/ 10 – 11
Veselská, Magda: Jozef Polák: Zachovávať krásu budúcim 3 – 4/ 34 – 36
Zavacká, Marína: O propagande 5 – 6/ 17 – 18
Zsoldos, Attila: Kráľovná a koruna 5 – 6/ 5 – 6
Zsoldos, Attila: Pred jeho veličenstvom kráľom 11 – 12/ 6 – 7
Žifčák, František: Storočná vojna na spišský spôsob 9 – 10/ 7 – 10

Všeobecné dejiny
Andráš, Peter Ľ.: Dolovanie mäsa bohov 11 – 12/ 2 – 5
Andráš, Peter Ľ.: Medené hory civilizácie 5 – 6/ 2 – 4
Bystrický, Peter: Desiví nepriatelia Byzancie 3 – 4/ 2 – 4
Deák, Dušan: Štedrý despota a bláznivý sultán 5 – 6/ 6 – 8
Ferko, Miloš: Vstup Litvy na európsku scénu 1 – 2/ 6 – 8
Giza, Antoni: Novembrové povstanie v Kongrasovke 1 – 2/ 14
Chovan, Branislav: Prenikanie do nehostinných krajov 7 – 8/ 12 – 13
Klubert, Tomáš: Vzostup a pád helenistického panovníka 7 – 8/ 2 – 5
Kovár, Branislav: Muž z ľadovca 1 – 2/ 2 – 3
Kovár, Branislav: Viera legendárnych druidov 9 – 10 / 2 – 4
Kvaček, Robert: Malé križovatky pred veľkou vojnou 5 – 6/ 14 – 16
Machajdík, Igor: Olympijské kruhy v tieni hákových krížov 7 – 8/ 13 – 16
Manák, Marián: Rumunsko na rázcestí 11 – 12/ 20 – 22
Osuská, Silvia: Kennanov Dlhý telegram 5 – 6/ 19 – 20
Petraško, Ľudovít: Stopy vedú na Východ 5 – 6/ 21 – 22
Petruf, Pavol: Trpký osud francúzskeho maršala 9 – 10/ 12 – 15
Petruf, Pavol: Wilsonovo storočie – koniec amerického izolacionizmu 1 – 2/ 15 – 17
Rácová, Anna: Žiaci oddaní guruovi 11 – 12/ 14 – 16
Rybářová, Petra: Legenda o rituálnej vražde 11 – 12/ 12 – 14
Segeš, Dušan: Pakt čerta s diablom 3 – 4/ 14 – 17
Segeš, Vladimír: Rytierske turnaje a hry 1 – 2/ 4 – 5
Škvarna, Dušan: Rómovia v Tarnówe 1 – 2/ 32
Šmigeľ, Michal – Syrný, Marek: Banderovci 11 – 12/ 17 – 20
Štefánik, Martin: Doprava v meste na lagúne 7 – 8/ 10 – 11
Štefánik, Martin: Majstri obchodu, milovníci zábavy 1 – 2/ 8 – 11
Tkadlečková, Herta: O jednej zabudnutej politickej vražde 3 – 4/ 11 – 13
Valachová, Denisa: Ako sa žilo za kláštornými múrmi 7 – 8/ 6 – 8
Žatkuliaková, Monika: Súženia moderného Mozambiku 5 – 6/ 23 – 25

Človek a doba
Beran, Zdeněk: Medzisvet Boženy Němcovej 7 – 8/ 39 – 41
Hajko, Dalimír: Prvý mudrc dávneho Grécka (Táles z Milétu) 5 – 6/ 29 – 30
Hajko, Dalimír: Pytagoras zo Samu 9 – 10 / 37 – 38
Hollý, Karol: Zástankyňa absolútnej chudoby (sv. Klára z Assisi) 9 – 10/ 38 – 40
Chovan, Branislav: Che Guevarov výlet do Afriky 9 – 10/ 40 – 41
Jambrich, Jozef: Ladislav Novomeský v Povstaní 11 – 12/ 33 – 35
Kázmerová, Ľubica: Vatikánska misia Karola Sidora 1 – 2/ 40 – 41
Kelemenová, Andrea: Pod taktovkou Viliama IV. 7 – 8/ 42 – 43
Klubert, Tomáš: Ronald Reagan – konzervatívny revolucionár 11 – 12/ 36 – 39
Podušel, Ľubomír: Gauguinov odkaz na Slovensku 1 – 2/ 39 – 40
Rušin, Vojtech: Príbeh zabudnutého astronóma (Maximilián Hell) 5 – 6/ 32 – 33
Segeš, Vladimír: Z kuruckého kapitána maršal Francúzska (gróf Ladislav Berčéni) 5 – 6/ 30 – 31
Tomčík, Vladimír: Casanova v Bratislave 7 – 8/ 38 – 39
Trabalková, Magdaléna: Mág pohyblivých obrázkov (George Mélies) 5 – 6/ 34 – 35

Príhovor
Bystrický, Valerián – riaditeľ Historického ústavu SAV 1 – 2/ 1
Hrušovský, Pavol – predsedu parlamentu 1 – 2/ 35
Bartl, Július – Katedra slovenských a všeobecných dejín Pedagogickej fakulty UK 3 – 4/ 1
Cmorej, Július – riaditeľ cestovnej kancelárie Paxtravel 9 – 10/ 1
Segeš, Vladimír – šéfredaktor časopisu História 7 – 8/ 1
Škvarna, Dušan – Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK 5 – 6/ 1
Škvarnová, Otília – jazyková redaktorka časopisu História 11 – 12/ 1

Dokumenty a pramene
Ferenčuhová, Mária: Emancipácia filmu ako historického prameňa 5 – 6/ 36 – 37

Rozhovor
s historikom Jánom Tibenským – Dušan Škvarna, Dagmar Pelčáková 1 – 2/ 42 – 43
s historičkou Elenou Mannovou – Dagmar Pelčáková 3 – 4/ 44 – 45
s historikom Janom Burianom – Erika Juríková, Nicol Sipekiová 5 – 6/ 28 – 29
s historičkou Irenou Roháčovou – Vladimír Segeš 5 – 6/ 42
s režisérom Martinom Gazíkom – Jaroslava Roguľová 7 – 8/ 54
so sociologičkou Zuzanou Kusou – Jaroslava Roguľová 9 – 10/ 28 – 31
s archeológom Zdenkom Farkašom – Žofia Pakanová 9 – 10/ 53 – 54
so šéfredaktorom Jánom Roháčom – Vladimír Segeš 11 – 12/ 54

Na slovíčko
s Miroslavom Lysým, redaktorom historickej ročenky Medea – Žofia Pakanová 1 – 2/ 10 – 11
s Józsefom Kvardom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Vladimír Segeš 1 – 2/ 31

Pozvanie
Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne – Attila Simon 1 – 2/ 32
Meštiansky dom v Levoči – Virginia Mislovičová 3 – 4/ 48 – 498
Liptovské múzeum v Ružomberku – Jana Chmeľová 5 – 6/ 49
Skanzen vo Svidníku – Martina Kalábová 11 – 12/ 32

Veda a technika
Draxler, Vladimír: Piráti na rozhlasových vlnách 1 – 2/ 33 – 35
Greguš, Milan: Pracháreň v Borinke 5 – 6/ 38 – 39
Macháneková, Ela: Choroby v lotyšských vitrínach 7 – 8/ 46 – 47
Šimon, František: Lekárska starostlivosť v období osvietenstva 3 – 4/ 46 – 47
Vallová, Eleonóra: Mágia a ľudová medicína v diele Plínia Secunda Staršieho Prírodoveda 11 – 12/ 52 – 53
Žideková, Anna: Dendrochronológia na Slovensku 3 – 4/ 49

Epizóda
Haľko, Jozef: Vzbura pred Trnavským biskupstvom 7 – 8/ 46 – 47

Rády a ich insígnie
Graus, Igor: Rád peleríny alebo dikobraza 11 – 12/ 40
Graus, Igor: Rád svätého Juraja alebo podväzku 3 – 4/ 42
Graus, Igor: Rad svätého Ľudovíta 5 – 6/ 11
Graus, Igor: Spoločnosť rytierov hviezdy 7 – 8/ 37
Hunčaga, Gabriel: Rehoľa bratov kazateľov 9 – 10/ 42 – 43
Valachová, Denisa: Siví mnísi 1 – 2/ 36 – 38

Záhady a divy
Benická, Jana: Veľký čínsky múr 5 – 6/ 46 – 47
Bucková, Martina: Záhada moai z Veľkonočného ostrova 11 – 12/ 41 – 43
Haladová, Silvia: Mayský kalendár 7 – 8/ 44 – 45
Juričková, Eva: Svätý grál 9 – 10/ 44 – 45
Klubert, Tomáš: Megalitické stavby 1 – 2/ 44 – 45
Magdolen, Dušan: Egyptské pyramídy – cesta k nesmrteľnosti 3 – 4/ 38 – 41

Svet zločinu
Kúkel, Ján – Roguľová Jaroslava: Výbuch vášní v Rači 3 – 4/ 43
Roguľová, Jaroslava: Smrť pod Kriváňom 1 – 2/ 50 – 51
Roguľová, Jaroslava: Výčiny beštie na socialistickej hranici 5 – 6/ 40 – 41
Roguľová, Jaroslava: Zabijak na love 9 – 10/ 46 – 47
Roguľová, Jaroslava: Zlodejka Hermína 7 – 8/ 48 – 49
Segeš, Vladimír: Podpaľač Andrej z Pukanca 11 – 12/ 54 – 55

Reportáž
Dvořák, Jan: Cestovanie v rozdelenom meste 1 – 2/ 47 – 48
Mezeiová, Adelaida: Divy čarokrásneho Petrohradu 11 – 12/ 45 – 47
Segeš, Vladimír: Varšavské impresie 3 – 4/ 52 – 53
Uhlířová, Veronika: Klenoty na Loire 9 – 10/ 52 – 53

Klenotnica slov
Netreba vždy páliť za sebou mosty – Jana Skladaná 1 – 2/ 43
Modrá pančucha – Jana Skladaná 3 – 4/ 41
Sú na jedno brdo tkaní – Jana Skladaná 5 – 6/ 39
Kameň úrazu – Jana Skladaná 7 – 8/ 52 – 53
Tiahnuť sa ako červená niť – Jana Skladaná 9 – 10/ 54
Hlas volajúceho na púšti – Jana Skladaná 11 – 12/ 44 – 45

V dielni
Minisvet pretavený do cínu – Vladimír Segeš 1 – 2/ 49 – 50
Pod rukami reštaurátorov ožívajú pamiatky – Žofia Pakanová 3 – 4/ 37
Podmanivý svet vláčikov – Dagmar Pelčáková 5 – 6/ 44
Zastavenie u Ľubomíra Smržíka – Vladimír Segeš 9 – 10/ 40 – 41
Na skle maľované... – Žofia Lysá 11 – 12/ 44 – 45

Úvaha
Janík, Pavol: Prúty, prúdy a pruhy 3 – 4/ 45
Pastirčák, Daniel: Odkiaľ prichádzame, kto sme a kam ideme... 5 – 6/ 43
Zavacká, Marína: Dve tváre sviatku žien 11 – 12/ 48 – 49

Glosa
Turčík, Peter: Schovávačka s históriou 7 – 8/ 49

Náš bedeker
Švanda, Petr: Kamenný svedok pohnutých čias 5 – 6/ 25 – 27

Fórum učiteľa
Kratochvíl, Viliam: Testové úlohy ako prostriedok rozširovania myšlienkových spôsobilostí žiakov 3 – 4/ 54 – 56
Kratochvíl, Viliam: Tvorivá maturita 5 – 6/ 52 – 53
Anketa o novej maturite 7 – 8/ 52 – 53

Téma
Macho, Peter: Falzifikáty a podvrhy v dejinách Slovenska 5 – 6/ 45 – 46

Názory a polemiky
Kopecký, Peter: Možná záchrana pred okupáciou? 5 – 6/ 48 – 49

Stiahnuté z éteru
Odpovedá Michal Štefanský 1 – 2/ 46
Záverečné slovo – Lýdia Mrázová 1 – 2/ 46 – 47
Soirée s Rádiom Devín 9 – 10/ 48 – 49

Kronika / Listáreň
1 – 2/ 56, 3 – 4/ 56, 5 – 6/ 54 – 56, 7 – 8/ 55 – 56, 9 – 10/ 54 – 56, 11 – 12/ 56

Anketa
Anketa medzi budúcimi akademikmi – Denisa Valachová 1 – 2/ 31

Poklady pod značkou UNESCO
Kodajová, Daniela: Rímske monumenty mesta Orange 11 – 12/ 56 – 3. strana obálky
Kodajová, Daniela: Vicenza – Palladiovo mesto 9 – 10/ 56 – 3. strana obálky
Mezeiová, Adelaida: Čaro stredovekej katedrály 7 – 8/ 56 – 3. strana obálky
Mezeiová, Adelaida: Krajina v červenom 1 – 2/ 56 – 3. strana obálky
Mezeiová, Adelaida: Postupimské jednoty a rozchody 5 – 6/ 56 – 3. strana obálky
Pelčáková, Dagmar: Krumlovské vltavíny v daždi 3 – 4/ 56 – 3. strana obálky

Krížovka
1 – 2/ 51, 3 – 4/ 53, 5 – 6/ 55, 7 – 8/ 55, 9 – 10/ 55, 11 – 12/ 55

Drobničky
1 – 2/ 52 – 53
3 – 4/ 50 – 51
5 – 6/ 50 – 51
7 – 8/ 50 – 51
9 – 10/ 50 – 51
11 – 12/ 50 – 51

Z knižných pultov
1 – 2/ 11, 19, 35, 3 – 4/ 20, 44, 7 – 8/ 45, 48 – 49, 11 – 12/ 24, 26, 31

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2021 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.