História - Revue o dejinách spoločnosti
Archív | Autori | Pokyny pre autorov | Predplatné časopisu | Knihy | Tiráž
 

Aktuálne číslo

Vážení priaznivci Histórie, redakcia časopisu pre Vás pripravila digitálnu knižnicu. Jednotlivé ročníky a čísla (do roku 2016) si môžete pozrieť vo Virtuálnej študovni.

História 6/2018

Vychádza 6x ročne

ISSN 1335-8316
(tlačené vydanie)

História - Revue o dejinách spoločnosti

Online kníhkupectvo BUX.sk

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Drobničky

Zo slovníka poľovníka

Roku 1936 Zemský (Krajinský) zväz loveckých ochranárskych a kynologických spolkov na Slovensku zaslal svojim členom zaujímavý dotazník. Kvôli zostaveniu jednotných slovenských poľovníckych výrazov a ich uverejneniu v osobitnom diele prosila táto inštitúcia adresátov o vyjadrenie, aké slová používajú na označenie vecí súvisiacich s lovom. Autori listu dodali: "Dúfame, že v takej prepotrebnej, dobrej veci pomôžete nám svojou dobrou snahou."

1. Aké mená užívajú u vás alebo aké poznáte na označenie čiastok tela lovnej zveriny?
2. Aké na výkal (lajno, trus, bobky?) ?
3. Aké na zvláštne znamenia tela (napr. zrkadlo u jelenej a srnčej, vejár u hlucháňa, podkova u jarabice) ?
4. Aké na príbytok lovnej zveriny (napr. ložisko, brloh, diera, pelech) ?
5. Aké na hlasy zveriny (napr. piští, ryčí, krochká, toká, brúsi) ?
6. Aké na viac kusov spolu (napr. stádo, kŕdeľ, črieda, tlupa) ?
7. Aké na parožie (parohy, parožky, rohy, háky) a na jeho čiastky (napr. lodyha, výhonky, ruža, pučnica) ?
8. Aké na vystrčené parožie (napr. vysadiť, nasadiť, vyhraniť) ?
9. Aké na vnútornosti (napr. droby, útroby) ?
10. Aké na označenie pohlavia, čiže ako zovú samca, samicu, mláďa, prípadne i v rozličnom veku (napr. teľa, jelienok, ročná sviňa, ročiak) pri týchto druhoch lovnej zveriny: jelenia, srnčia, čierna, medveď, zajac?
11. Ako sa označuje pohlavný pud pred párením pri jednotlivých druhoch lovnej zveriny (napr. honiť sa, behať sa, húkať sa) ?
12. Ako pohlavné stýkanie samo (napr. krytie, párenie sa, pokladanie) ?
13. Ako plodenie mláďat (napr. vrhať, klásť, metať, donášať) ?
14. Ako zbavenie kože (napr. svliecť, stiahnuť, odrieť) ?
15. Ako zbavenie vnútorností (napr. vypitvať, vyvrhnúť) ?
16. Ako označujete jednotlivé druhy poľovačiek (napr. hon, naháňka, štvanica, postriežka, sliedenie, posiedka)?
17. Ako jednotlivé čiastky strelnej zbrane (napr. hlaveň, pažba, muška) ?
18. Ako druhy želiez, pascí, osídiel?
19. Je vám známy slovenský výraz na slovo kaliber?
20. Je vám známe označenie výstrelu na predok zveriny, keď táto stojí hlavou k vám (napr. nemecky stichschuss)?
21. Aké výrazy sú vám známe pri označovaní jelenej a srnčej zveriny podľa parožia, prípadne veku a životných zvyklostí?
22. Aké špeciálne poľovnícke výrazy sú vám ešte známe (napr. ohľadom stopovania, prechodov, vytĺkania parožia, ruje) ?

- rog -

obr. zverina

Vydierač z Klubu samovrahov

Istý bratislavský klenotník v máji 1927 dostal list, v ktorom ho zástupca miestneho Klubu samovrahov J. Hanke vyzýval, aby zaplatil finančnú čiastku 3 700 Kč a zaslal ju na jeho adresu. Aby sa klenotník rýchlejšie rozhodol, pisateľ v závere uviedol, že prípadné odmietnutie môže mať veľmi nemilé následky. Vystrašený klenotník dal list polícii. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že Hanke bol obyčajný podvodník, ktorý nemal s Klubom samovrahov nič spoločné. Sfalšoval list od vedenia tohto klubu, v ktorom sa poveril vymáhať peniaze od klenotníka, poslal ho na svoju adresu a na základe tejto "úradnej korešpondencie" konal. Fingovaného zástupcu Klubu samovrahov súd odsúdil za zločin vydierania.

- rog -

Školský poriadok

História zasahuje do každodenného života nielen ľudí, ale aj inštitúcií. V ich vnútorných predpisoch sa často odzrkadľujú spoločenské zmeny. Výnimkou nie sú ani školy. Školský poriadok Rímskokatolíckej ľudovej školy v Opatovej zo školského roka 1943/44 nezaprie, že vznikol v období slovenského štátu.

1. Do školy prídi o 3/4 8. hod.!
2. Do školy iď ticho, nevykrikuj, buď slušno oblečený!
3. Modlitbou začínaj vyučovanie!
4. V škole sa nešúchaj okolo stien a nevyzeraj oblokami!
5. V triede si sadni na svoje miesto, zopakuj si úlohu a priprav sa na prvú hodinu! Potrebu si odbav pred vyučovaním!
6. V triede, na chodbe, v záchode i na dvore udržuj čistotu a poriadok! Odpadky a ohryzky daj do koša, papier do kachieľ.
7. Keď vstúpi učiteľ do triedy, pozdrav: "Pochválen Pán Ježiš Kristus. Vitajte u nás - Na stráž!" Po vyučovaní: "S Pánom Bohom, ďakujeme za vyučovanie - Na stráž!"
8. Po prvej hodine je 10 minútová prestávka, po druhej 20 minútová.
9. Cez veľkú prestávku zdržuj sa na školskom dvore! Tu nevyvolávaj hádky a bitky. Odbav si potrebu!
10. Dvere za sebou ticho zatváraj!
11. Jedz v prestávke a nie cez vyučovanie!
12. Pred školu vodu nevylievaj!
13. Vodu nadarmo neťahaj - šetri studňu!
14. Nevyrušuj počas vyučovania!
15. Poslúchaj spolužiakov ako pozorovateľov!
16. V nedeľu prídi do školy o 1/2 10. hod. a odtiaľ spoločne iď na svätú omšu!
17. Nechoď na zábavy a do krčiem do 16 roku!
18. Pamätaj, že si Slovák - Slovenka, a preto nauč sa poslúchať! Každý rok buď múdrejší, lepší a dokonalejší!
19. Staň sa členom Hlinkovej mládeže!
20. Buď úctivý, zdvorilý proti starším a predstaveným!
21. Pomáhaj slabším spolužiakom!
22. Miluj blížneho svojho ako seba samého!

Opatová 1. október 1943
N a s t r á ž!

Školský poriadok sa nachádza v zbierkach Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave.

- MK -

Obr. škola

Lisabonská pohroma

Na začiatku tohto roka sa celý svet spamätával z prírodnej katastrofy, obrovských vĺn cunami, ktoré zasiahli pobrežie viacerých ázijských krajín a zanechali za sebou desaťtisíce mŕtvych a nezvestných. Táto udalosť nám pripomenula, že podobným živelným pohromám sa nedá zabrániť, postihovali nás v minulosti a budú nás postihovať aj v budúcnosti. Nevyhla a nevyhne sa im ani Európa.

Prvého novembra 1755 o pol desiatej predpoludním vypuklo silné zemetrasenie v Atlantickom oceáne asi dvesto kilometrov juhozápadne od portugalskej metropoly Lisabon. Tento bohatý prístav, centrum zámorského obchodu, patril so svojimi takmer 300-tisíc obyvateľmi medzi najľudnatejšie mestá Európy. Otrasy si takmer okamžite začali vyberať krutú daň medzi veriacimi v chrámoch (bol sviatok Všetkých svätých), ktoré sa na nich zrútili. Asi o pol hodinu dosiahla mesto prvá z troch vĺn cunami. More nemilosrdne zmietlo ľudí, ktorí zo strachu pred ďalšími otrasmi hľadali ochranu na pobreží a na lodiach v prístave. Niekde dosahovali vlny výšku až šesť metrov. Podľa niektorých prameňov malo zahynúť až 60-tisíc ľudí. Dielo skazy dokončil požiar z poškodených kozubov a neuhasených ohnísk v domoch. Vyhorel aj kráľovský palác a budova opery. Portugalský kráľ José I. sa so svojim prvým ministrom markízom Pombalom zachránil v štvrti Belém, ktorá bola ničiacimi živlami postihnutá najmenej. Zúfalý panovník zostal zhrozený apokalyptickým rozmerom katastrofy a spýtal sa Pombala, čo treba urobiť. Markíz údajne odpovedal: "Pochovať mŕtvych a nasýtiť živých." A skutočne, Pombal zmobilizoval všetky sily a vyviedol mesto z chaosu. Organizoval urýchlené pochovanie obetí, ošetrenie zranených a zaviedol trest smrti proti zlodejom rabujúcim v troskách. Mesiac po katastrofe poveril staviteľov a architektov reprezentatívnou obnovou mesta. Staré krivolaké uličky nahradili moderné pravidelné ulice ústiace do námestí s arkádami a verejným osvetlením. Katastrofa tak napomohla zmeniť vzhľad Lisabonu, avšak posilnila aj pozície reformne naladeného Pombala. Čoskoro presadil podriadenie cirkvi štátu a zakázal v Portugalsku jezuitský rád. Obrazne povedané, na troskách šľachtických palácov a chrámov budoval novú spoločnosť, postavenú na byrokraticko-obchodných vzťahoch. Tak sa otrasy pôdy pod oceánom stali predzvesťou spoločenského zemetrasenia, ktoré o niekoľko desaťročí neskôr nenávratne zmenilo celú Európu.

- md -

Obr. vlny

Drobnička

Hoci je Mária Terézia považovaná za osvietenskú panovníčku a v čase jej vlády boli v Uhorsku zavedené mnohé reformy, z jej osobnej korešpondencie sa môžeme dozvedieť, že osvietenskú dobu, ktorá sa označuje za storočie rozumu, nevnímala až tak pozitívne, ako by sme mohli predpokladať. V liste adresovanom synovi Maximiliánovi okrem iného píše: "Mravy sú nakazené ľahkomyseľnosťou, náboženstvo sa zatvára do srdca bez vonkajšieho prejavu. Zo strachu, aby neboli zosmiešnení alebo označení za pokrytcov a málo osvietení či uvedomelí. To je tón, ktorý v súčasnosti vládne, tón o to nebezpečnejší, že je praktizovaný vo vyššej spoločnost a dokonca aj tými, ktorí si hovoria vedci. Sloboda vo všetkom nahradila náboženstvo. V osvietenskom storočí, kde sa všetko musí ponímať a robiť dôkazmi a výpočtami, odcudzuje sa minulosť pre ignoráciu a predsudky, bez jej poznania a bez slabého poznania prítomnosti. Tieto úskalia sú o to nebezpečnejšie, že živia našu pýchu i vášne. Keď hľadím na týchto tzv. vedcov a filozofov šťastných zo svojich činov, spokojných so sebou, mohla by som sa odsúdiť za predpojatosť, pýchu, predsudky, tvrdohlavosť, za to, že sa neprispôsobujem, ale opak je pravda. Nič nie je slabšie, znechucujúcejšie a podlízavejšie ako tieto silné osobnosti. Sú to zlí otcovia, synovia, manželia a ministri. Prečo? Chýba im základ, celá ich filozofia, ich mravné zásady vychádzajú zo sebalásky. Najmenší neúspech ich zloží. Odtiaľ pochádza to množstvo samovrahov a potom tých, čo sa stanú bláznami a neschopnými."

Simona Žáčiková

HISTÓRIA - DARČEK - Mimoriadna ponuka pre nových odberateľov!

Počúvanie je nové čítanie


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Prehlásenie o ochrane osobných údajov získavaných cez internetové stránky

COPYRIGHT © 2000 - 2021 HISTÓRIA. ISSN 1335-8316, ISSN 2585-9080. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia.