História Revue

6 /  2 0 0 2
November/December

2. ročník

TIRÁŽ ||ARCHÍV || OBJEDNÁVKA || WAP

  R E V U E   O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Web: www.historiarevue.sk
Wap: wap.historiarevue.sk
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu HISTÓRIA revue o dejinách spoločnosti Vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do Nového roku 2003!

Redakcia časopisu HISTÓRIA revue o dejinách spoločnosti Vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie do Nového roku 2003!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

O B S A H

Príhovor / Vladimír Segeš
Etnický obraz Slovenska
Od praveku po novodobé národy / Vladimír Segeš
Medzi multietnicitou a národným štátom / Dušan Škvarna
Nacionalita v labyrinte zlomov / Ján Bunčák
Na slovíčko
s Lászlom Nagyom, predsedom výboru NR SR
Maďari
Z ugrofínskej pravlasti do Karpatskej kotliny / Ján Steinhubel
Z majority minoritou / Elena Mannová
Povojnové polstoročie maďarskej menšiny / Štefan Šutaj
Nemci
Karpatskí Nemci / Ondrej Poss
Labutia pieseň karpatských Nemcov / Branislav Chovan
Rómovia
Rómovia – deti vetra / Anna Rácová
Cigáni v Uhorsku 1775 / Samuel Augustíni Ab Hortis
Rozhovor s docentkou Ivetou Radičovou
Židia
Židia / Katarína Hradská
Židovská prísaha / Vladimír Segeš
Označovanie Židov v minulosti
Rusíni a Ukrajinci
Rutheni – Ruténi – Rusíni / Ľudovít Haraksim
Rusíni – Ukrajinci / Stanislav Konečný
Česi
Pod znamením leva a kalicha / Ján Lukačka
Exodus ducha / Dagmar Pelčáková
Blízko vzdialení príbuzní / Dagmar Pelčáková
Južní Slovania
Chorváti / Ján Botík
Bulhari / Ján Botík
Srbi / Ján Botík
Človek a doba
Stibor zo Stiboríc / Daniela Dvořáková
Proces s Mikulášom Drábikom / Libor Bernát
Chatam Sofer – spravodlivý v duchu aj konaní / Peter Salner
Panna Cinková / Jozef Drenko
Spišský Nemec Andor Nitsch / Ondrej Poss
Zoltán Fábry / Pál E. Fehér
Andy, Andy, Andy – milionár v striebornej parochni / MichaI Bycko
Klenotnica slov
Slovenčina v kontakte s inými jazykmi / Jana Skladaná
Pozvanie
do Múzea karpatských Nemcov v Bratislave
do Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku / Miroslav Sopoliga
do Múzea židovskej kultúry v Bratislave
Epizóda
Nevydarené dobýjanie Kremnice / Dagmar Pelčáková
Drobničky
Súťaž
Egyptské hieroglyfy – 3. lekcia / Dušan Magdolén
Poklady pod značkou UNESCO
Hallstatt – starší ako sedem divov sveta / M. Musil, M. Musilová
Z knižných pultov

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama