História Revue

5 /  2 0 0 2
September/Október

2. ročník

TIRÁŽ ||ARCHÍV || OBJEDNÁVKA || WAP

  R E V U E   O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Web: www.historiarevue.sk
Wap: wap.historiarevue.sk
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

O B S A H

Príhovor / Alexander Avenárius
Klimatické zmeny v minulosti Zeme / Peter Ľ. Andráš
Veno pre kráľovnú / Martina Kalábová
Rád uteráka / Igor Graus
Európania v zemi Indiánov / Martina Bucková
Štúrove najmilšie piesne / Vladimír Matula
Trenčín v prevrate / Ľubica Kázmerová
Rozdelenie zasľúbenej zeme – od Palestíny k Izraelu / Karol Sorby
Nástup normalizácie / Jozef Žatkuliak
Anketa
Mýty, legendy a stereotypy v našich dejinách / Miloš Ferko, Anton Hrnko
Klenotnica slov
Španielska dedina / Jana Skladaná
Svet zločinu
Horor v horárni / Jaroslava Roguľová
Príloha NATO
Na mape posvätenej Dohodou / Marián Hronský
V plánoch Hitlera / Valerián Bystrický
Falošná hra na priateľstvo / Michal Štefanský
Z politickej galérie /  Jaroslava Roguľová
Minireferendum medzi profesionálnymi vojakmi / Jaroslava Roguľová
Epizóda
Lietadlami do zahraničného odboja / Jan Němeček
Človek a doba
Otec Troch mušketierov / Veronika Uhlířová
Karol Murgaš / Miroslav Michela
Návrat Milana Hodžu do vlasti / Dušan Škvarna
Reportáž
Rumunsko – okružná cesta po krajine paradoxov / Eva Ťapajnová
Z dejín vedy a techniky
Úzkorozchodné železnice v historickom vývoji / Rudolf Leška
Rozhovor s Vincentom Sedlákom / Denisa Valachová
Pozvanie do Malokarpatského múzea v Pezinku / Mária Machajdíková
Téma
Od zvrchovanosti k ústave / Jaroslav Chovanec
Súťaž
Egyptské hieroglyfy – dobrodružná cesta za poznaním (2. lekcia) / Dušan Magdolen
Drobničky
ZÁLOHA Bosorka Agáta alebo ako uskutočniť pohon na tabuľu / Mária Turanská
Fórum učiteľa
Fórum čitateľa

 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama