História Revue

4 /  2 0 0 2
Júl/August

2. ročník

TIRÁŽ ||ARCHÍV || OBJEDNÁVKA || WAP

  R E V U E   O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Web: www.historiarevue.sk
Wap: wap.historiarevue.sk
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

O B S A H

Príhovor / Katarína Hradská
Hinduizmus – viera, tradícia, spôsob života a myslenia / Anna Rácová
Koniec národa Pečenehov / Marek Meško
Vzostup budínskeho dvorana v Sliezsku /Radek Fukala
“Rituálna vražda” v Tiszaeszlári / Petra Rybářová
Rub a líc slovenského zlatého pokladu / Miloš Mazúr
Prvé slovenské bankovky / Jozef Ryník
Odmäk pod kontrolou Kremľa / Michal Barnovský
Príloha NATO
Vojna a mier v antike / Helena Třísková
Vojna a mier v stredoveku / Vladimír Segeš
Od nevyhnutnej vojny k večnému mieru / Elena Várossová
Vojna a mier v modernej dobe /Tomáš Klubert
Na slovíčko s filozofom a futurológom Ladislavom Hohošom / Jaroslava Roguľová
Minireferendum v Košiciach
Rády a ich insígnie
Rád poslušnosti alebo bieleho orla / Igor Graus
Človek a doba
Prominent posledných dní Uhorska / László Vörös
Literát Jaroslav Vlček / Dagmar Pelčáková
Ľudovít Fulla a expanzia slovenskej moderny / Ľubomír Podušel
Pozvanie
do Šarišskej galérie v Prešove / Marta Hrebíčková
Rozhovor
s krétskou archeologičkou Iris Tzachiliovou
Z dejín vedy a techniky
Profesionalizácia slovenskej vedy / Valerián Bystrický
Anketa
Mýty, legendy a stereotypy v našich dejinách / Milan Zemko, Miloš Ferko, Elena Mannová, Dušan Segeš
Súťaž
Egyptské hieroglyfy – dobrodružná cesta za poznaním (1. lekcia) / Dušan Magdolen
Reportáž
Bosorka Agáta alebo ako uskutočniť pohon na tabuľu / Mária Turanská
Drobničky
Epizóda
Nová striekačka fascinovala davy / Branislav Chovan
Klenotnica slov
Posledný mohykán / Jana Skladaná
Fórum učiteľa
Aktivity Slovenského inštitútu vzdelávania
Ako ďalej v pátraní po predkoch?

 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama