História Revue

3 /  2 0 0 2
Máj/Jún

2. ročník

TIRÁŽ ||ARCHÍV || OBJEDNÁVKA || WAP

  R E V U E   O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

E-mail:
huvseg@klemens.savba.sk
Web: www.historiarevue.sk
Wap: wap.historiarevue.sk
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

O B S A H

Príhovor / Dušan Kováč
Kresťanstvo na čiernom kontinente /
Viera Pawliková-Vilhanová
Dieťa v stredovekom svete /
Enikő Csukovicsová
Barská konfederácia /
Antoni Giza
Slobodomurári – moderní filantropi /
Martin Javor
Toronto medzi minulosťou a prítomnosťou /
Elena Jakešová
Sociografický obraz moderného Slovenska /
Ján Bunčák
Príloha
Talianska vojenská misia /
Marián Hronský
Francúzska vojenská misia /
Miloslav Čaplovič
Nemecká vojenská misia na Slovensku 1939 – 1944 /
Anton Hrnko
Vojenské misie štátov protihitlerovskej koalície na Slovensku roku 1944 /
František Cséfalvay
Rozhovor so štátnym tajomníkom Rastislavom Káčerom /
Vladimír Segeš
Minireferendum
Človek a doba
Kráľovná Jelena – matka chorvátskej krajiny /
Martin Homza
Thomas J. Jackson – muž z kameňa /
Tomáš Klubert
Jazykovedec Henrich Bartek /
Karol Petrovský
Reportáž
Staroegyptské pamiatky očami Banskobystričana / Dušan Magdolen
Dokumenty a pramene
Na slovíčko s Pavlom Valachovičom
Z knižných pultov
Klenotnica slov
Žabomyšia vojna /
Jana Skladaná
Príbuzenstvo v indoeurópčine /
Peter Bystrický
Epizóda
Peripetie liptovského zdravotníctva /
Branislav Chovan
Pozvanie
do Múzea dopravy /
Dragan Zednikovič
Drobničky
Fórum učiteľa / čitateľa
Pátranie sa začalo /
Ľubomír Pajtinka
Poklady pod značkou UNESCO
Pueblo Taos – najstaršie nepretržite obývané sídlisko USA /
Margaréta Musilová, Miroslav Musil

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama