História Revue

6 /  2 0 0 1
November/December

1. ročník

TIRÁŽ ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA || INZERCIA

     O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za objednávky a e-mailové odkazy!

O B S A H

Príhovor / Valerián Bystrický
Lesk a bieda Olympu / Ján Grexa
Dominikáni a stredoveká vzdelanosť / Gabriel Peter Hunčaga
Romanca zo slnečnej Florencie / Martin Štefánik
Novokrstenecký kňaz Andrej Fischer obrátil Levoču hore nohami / Branislav Chovan
Reálnosť a utópia vízií / Dušan Škvarna
Naprávanie krivdy na ľudácky spôsob / Igor Baka
Zkuloárov diplomacie / Pavol Petruf
Príloha
Organizovanie bezpečnosti vrokoch 1918 – 1939 / Valerián Bystrický
Európske integračné plány vmedzivojnovom období / Bohumila Ferenčuhová
Človek a doba
T.W. Wilson – svet musí byť bez vojen / Dušan Kováč
Milan Hodža – slovenský priekopník európskej integrácie / Pavol Lukáč
Na slovíčko
S Rastislavom Káčerom
Anketa
Heraldické okienko
Emblém NATO a európska zástava
Rozhovor
S Henrykom Rucińskym
Z knižných pultov
Úvaha
Premena a stálosť regionálnej identity / Peter Macho
Dokumenty - pramene
Karikatúra ako historický prameň / Jaroslava Roguľová
Epizóda
Špionáž v New Yorku / Slavomír Michálek
Na slovíčko
S Michalom Lukešom
Reportáž
Mlčanlivé kamene Bretónska / Jana Mannová
Anketa
Minianketa medzi stredoškolákmi / Jaroslava Roguľová, Denisa Valachová
Pozvanie
Múzeum Slovenských národných rád na Myjave a Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách
O pôvode
Medovina / Žofia Pakanová
Klenotnica slov
Vzlietnuť ako fénix zpopola / Jana Skladaná
Drobničky
Fórum čitateľa
Premeny času na fotografiách

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama