História Revue

5 /  2 0 0 1
September/Október

1. ročník

TIRÁŽ ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA || INZERCIA

     O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Alfonz Mucha: Ročné obdobia – Leto

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za objednávky a e-mailové odkazy!

O B S A H

Príhovor / Ivan Mrva
Starogrécky dar / Ján Grexa
Kristianizácia starých Maďarov / Richard Marsina
Veľké obliehanie malého ostrova / Tomáš Klubert
Električka ako politikum / Eleonóra Babejová
Rodobrana / Miloslav ČaplovičSamostatná slovenská cirkevná provincia / Ivan A. Petranský
Bangladéšske križovatky / Anna Rácová
Téma dňa: Islam a jeho svet / Karol Sorby
Človek a doba
Tycho de Brahe / Jaroslav Perniš
Púť valašskej a moldavskej dynastie / Frederik Federmayer
Engelbert Dollfuss – vzostup a pád malého kancelára / Herta Tkadlečková
Pozvanie
Štátny okresný archív v Lučenci
Rozhovor
s Vincentom Múcskom
Z knižných pultov
Dokumenty – pramene
Živá mapa Slovenska
Heraldické okienko
Olympijské symboly
Úvaha
Alfonz Mucha a umenie večnej chvíle / Ľubomír Podušel
Kultúrna pamiatka
Pustý hrad pri Zvolene / Petr Švanda
Na slovíčko
s Gabrielou Kiliánovou
Reportáž
Návšteva Františka Štefana Lotrinského v Banskej Štiavnici a Kremnici / Miroslav Kamenický
Anketa
Zločin a trest kedysi a dnes
Epizóda
Dreyfusova aféra / Branislav Chovan
Klenotnica slov
Po nás potopa / Jana Skladaná
O pôvode
Káva / Žofia Pakanová
Drobničky
Fórum čitateľa
Premeny času na fotografiách

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama