História Revue

4 /  2 0 0 1
Júl/August

1. ročník

TIRÁŽ ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA || INZERCIA

     O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

image

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky.

O B S A H

Príhovor / Roman Holec
Staroveká tridsaťročná vojna / Tomáš Klubert
Pozvanie na stredovekú univerzitu / Denisa Valachová
Objavovanie Ameriky / Martina Bucková
Východoslovenské roľnícke povstanie / Dušan Škvarna
Vábenie javorového listu / Elena Jakešová
Od žúp ku krajine a späť / Natália Krajčovičová
Dekréty prezidenta Beneša / Jozef Žatkuliak
Dokumenty – Pramene
Ústavný dekrét prezidenta republiky o úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej republiky z 2. augusta 1945
Človek a doba
Renesančný vzdelanec Faustus Verančič / František Schiffer
Winston Churchill – aristokrat a konzervatívec / Slavomír Michálek
Z knižných pultov
Rozhovor
Fín, ktorý preslávil Slovensko
Fórum učiteľa
Prijímacie pohovory z dejepisu roku 2001 / Július Bartl
Pozvanie
Slovenský inštitút vzdelávania
Úvaha
Tatry v slovenskom povedomí / Ľubomír Lipták
Heraldické okienko
Náprsné dekorácie kanonikov na Slovensku / Zdenko G. Alexy
Na slovíčko
s Máriou Čelkovou
Reportáž
Na návšteve v estónskom Tallinne / Adelaida Mezeiová
Anketa
Dejiny a patriotizmus mladých Slovákov / Jaroslava Roguľová
Klenotnica slov
Všetky cesty vedú do Ríma / Jana Skladaná
Epizóda
Nespratný trnavský kapitán / Vladimír Segeš
O pôvode
Chlieb / Žofia Pakanová
Drobničky
Fórum čitateľa

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama