História Revue

3 /  2 0 0 1
Máj/Jún

1. ročník

TIRÁŽ  ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA || INZERCIA

     O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

image

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky.

O B S A H

Príhovor / Viliam Čičaj
Dávna bariéra na Dunaji / Vladimír Turčan
Stredoveké mestá na Slovensku / Vladimír Segeš
Trpká rakúska skúsenosť pri Magente a Solferine / Vojtech Dangl
Objavovanie Afriky / Martina Bucková
Neúspešné aktivity Vojtecha Tuku / Maroš Hertel
Atribút……. slovenskej štátnosti / Ondrej Podolec

ČLOVEK A DOBA
Vladár mnohých tvárí / Július Bartl
Príbeh odvážnej ženy / Katarína Hradská
Zbehateľská vášeň Vavra Šrobára / Jaroslava Roguľová
ANKETA
Dejiny očami gymnazistov / Jaroslava Roguľová, Denisa Valachová
POZVANIE
Považské múzeum v Žiline / Marián Mrva
Národný dom v Martine / Karol Petrovský
ROZHOVOR
Otto von Habsburg v kruhu slovenských historikov
EPIZÓDA
Britskí agenti na Balkáne / Branislav Chovan
DOKUMENTY – PRAMENE
Kultúrna východoslovenčina / Pavol Žigo
REPORTÁŽ
Púť staroslávnym Krakovom / Miloš Ferko
NA SLOVÍČKO
s Ing. Titosom Papadopoulosom
HERALDICKÉ OKIENKO
Štátne vyznamenania Slovenskej republiky / Igor Graus
Z KNIŽNÝCH PULTOV
O pôvode
Čaj / Žofia Pakanová
KLENOTNICA SLOV
Sedieť ako múmia / Jana Skladaná
DROBNIČKY
FÓRUM UČITEĽA / ČITATEĽA
PREMENY ČASU NA FOTOGRAFIÁCH
Zem z vtáčej perspektívy / Dušan Škvarna 3. strana obálky
NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY
Krásna Hôrka / Karol Hodas 4. strana obálky

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama