História Revue

2 /  2 0 0 1
Marec/Apríl

1. ročník

TIRÁŽ  ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA

     O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Námestie v Bardejove, akvarel bardejovského rodáka Viktora Miškovského (1838-1909)

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky.

O B S A H

Príhovor / Dušan Škvarna
Európa po Atilovej smrti /
Peter Bystrický
Bitka na Kosovom poli a jej historická tradícia /
Martin Hurbanič
Svoj k svojmu! /
Roman Holec
Záverečné dejstvo najväčšej vojny v dejinách ľudstva /
Zoltán Katreba
Fenomén ŠTB /
Jan Pešek

ÚVAHA

O slovenskej identite / Miloš Ferko

ČLOVEK A DOBA
Osud prvých Arpádovcov /
Ján Steinhübel
Ferdinand I. a Bratislava  /
Jozef Baďurík

Profil Daniela Bacháta Dumného  / Ivan Halász
POZVANIE
do Štátneho okresného archívu v Bardejove /
Jozef Petrovič
ANKETA
Projekt Milénium a jeho anketa v denníku SME
/ Róbert Kotian
REPORTÁŽ
História oživená v uniformách /
Miroslav Lupták

NA SLOVÍČKO

s Viliamom Čičajom

DOKUMENTY - PRAMENE
Kultúrna stredoslovenčina /
Pavol Žigo

ROZHOVOR
s
Elenou Mannovou

Z KNIŹNÝCH PULTOV

HERADLICKÉ OKIENKO
Slovenský znak /
Ladislav Vrteľ

EPIZÓDA
Nad čím Japonci híkali /
Branislav Chovan
O PÔVODE
Pivo /
Žofia Pakanová

KLENOTNICA SLOV
Čertovské spojenia /
Jana Skladaná
DROBNIČKY
FÓRUM UČITEĽA / ČITATEĽA
PREMENY ČASU NA FOTOGRAFIÁCH 

Nenávratná stará Bratislava / Dušan Škvarna

NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

Oravský hrad / Karol Hodas

 

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama