História revue
1 /  2 0 0 1
Január/Február
1. ročník

TIRÁŽ  ||  ARCHÍV  ||  OBJEDNÁVKA

 O   D E J I N Á C H   S P O L O Č N O S T I                    ISSN 1335-8316

Otcovia zakladatelia našej Česko-Slovenskej štátnosti!

Internetovú podobu časopisu zabezpečuje:

AKRONET (Prešov), A-ZET (Bratislava)

Web: http://www.dejiny.sk/hrevue
E-mail: huvseg@klemens.savba.sk
Wap: http://tagtag.com/hrevue
Icq: 44540186

Optimalizované pre IE 5.0
Best 1026x768, 17" Monitor


O B S A H

Príhovor šéfredaktora / V. Segeš
Príhovor /
V. Bystrický
Aby silný neubližoval slabému / P. Valachovič
Božie súdy /
V. Múcska
Korene šľachty na Slovensku /
J. Lukačka
Deti v novovekom svete /
T. Lengyelová
Trianonská mierová zmluva /
M. Hronský
Rok 1968 /
Stanislav Sikora

ČLOVEK A DOBA
Legendárna francúzska hrdinka a svätica /
B. Brezováková
Milan Rastislav Štefánik /
P. Petruf
POZVANIE
Pamätník baníckej minulosti /
J. Novák
ANKETA
Roman Holec, Mária Kohútová, Pavol Šimunič, Július Bartl, Alexander Avenarius
EPIZÓDA
Nevydarené husitské sprisahanie /
V. Segeš
Česko–slovenská obdoba Maginotovej línie /
M. Čaplovič
Z KNIŹNÝCH PULTOV
REPORTÁŽ
Mesto hodné polovice sveta /
M. Hurbanič
KLENOTNICA SLOV
Kúpiť niečo za babku /
Jana Skladaná
ROZHOVOR
s
Dušanom Kováčom
DOKUMENTY-PRAMENE
Návrhy Jána Majláta z prelomu rokov 1848/49 /
Dušan Škvarna
Na slovíčko s Richardom Marsinom
HERADLICKÉ OKIENKO
Štátne symboly /
Ladislav Vrteľ
DROBNIČKY
FÓRUM UČITEĽA
Justína Beňková, Denisa Valachová

WWW, WAP, ISP, E-BIZNIS do 24 hodín!   Ak máte záujem o reklamu na tejto stránke - volajte, píšte!

Reklama  Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!  Reklama