História - Revue o dejinách spoločnosti
| ISSN 1335-8316

Archív | Autori | E-mail | Inzercia | Predplatné časopisu | Štatút | Tiráž

Aktuálne číslo

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

História - Revue o dejinách spoločnosti 3-4/2015

3-4/2015
Júl/December
14. ročník

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

 

TIRÁŽ

História
Revue o dejinách spoločnosti
Ročník XIV.

Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti histórie (2004)

Cena jedného dvojčísla je 3,50 € / 100 Kč

V spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vydáva Ing. Miroslav Fabricius, CSc. – Azet

Adresa redakcie a vydavateľa:

História
Hraničná 73, 821 05 Bratislava
Tel.:+421-908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://vvww.historiarevue.sk
Wap: http://wap.historiarevue.sk

Redakcia:
Ing. Miroslav Fabricius, CSc,
E-mail: historiarevue@gmail.com

Redakčná rada:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
PhDr. Viliam Cicaj, CSc.
PhDr. Igor Graus, PhD.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
PhDr. Katarína Hradská, PhD.
Mgr. Adam Hudek, PhD.
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Grafická úprava: Martin Horváth
Sadzba a tlač: SINEAL spol. s r.o.
ISSN: 1335-8316
Evidenčné číslo: EV 5179/15
Redakčná uzávierka: 12.08.2015

Objednávky na predplatné:
V rámci SR na adrese redakcie časopisu História
Číslo účtu: už čoskoro

Do Českej republiky objednávky zabezpečuje:
MEDIASERVIS, s. r. o., ABOCENTRUM
Moravské nám. 12 D, P. O. Box 351, 659 51 Brno
Tel: +420-541 233 232, Fax: +420-541 616 160

Časopis vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR.

Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafov vrátane údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Internetový objednávkový formulár nájdete na adrese: objednavka


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2017 PRO História. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia