História - Revue o dejinách spoločnosti
| ISSN 1335-8316

Archív | Autori | E-mail | Inzercia | Predplatné časopisu | Štatút | Tiráž

Aktuálne číslo

Redakcia časopisu ďakuje svojim čitateľom za e-mailové odkazy a objednávky predplatného!

História - Revue o dejinách spoločnosti 1-2/2016

1-2/2016
Január/December
15. ročník

Práca v zahraničí, EÚ

Hurghada / Hurgada

 Sharm El Sheikh

 Mallorca

 Rhodos

Cyprus

 

TIRÁŽ

História
Revue o dejinách spoločnosti
Ročník XV.

Ocenenie: Cena Akadémie vzdelávania za vynikajúcu popularizačnú prácu v oblasti Histórie (2004)

Cena jedného dvojčísla je 3,30 €/ 100 Kč

V spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV vydáva HISTÓRIA

Adresa redakcie a vydavateľa:

História
Hraničná 73, 821 05 Bratislava
Tel: + 421 908 870 871
E-mail: historiarevue@gmail.com
Web: http://www.historiarevue.sk
Facebook: https://www.facebook.com/historiarevue

Redakcia:
Ing. Miroslav Fabricius, CSc.
E-mail:
historiarevue@gmail.com

Redakčná rada:
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc
PhDr. Vladimír Či čaj, CSc.
PhDr. IgorGraus, PhD.
Mgr. Matej Hanula, PhD.
prof. PhDr. Roman Holec, CSc.
PhDr. Katarína Hradská, PhD.
Mgr. Adam Hudek, PhD.
prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
PhDr. Eva Kowalská, DrSc.
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
PhDr. Miroslav Pekm'k, CSc.
prof. PhDr. Pavol Petruf, DrSc.
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
doc. PhDr Karol Sorby, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Grafická úprava: Martin Horváth
Sadzba a tlač: Sineal, spol. s r.o.
ISSN: 1335-8316
Evidenčné číslo: EV 5179/15
Redakčná uzávierka: 30.10. 2016

Objednávky:
Tel: +421 908 870 871
V rámci SR na adrese redakcie časopisu História

Do Českej republiky objednávky zabezpečuje:
Mediaservis, s. r. o.
Moravské nám. 12, P. O. Box 351
659 51 Brno
Tel: +420-541 233 232
Fax: +420-541 616 160

Uverejnené články prešli recenzným konaním. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textu, fotografií, grafov vrátane údajov v elektrotechnickej podobe len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

Časopis vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR.

Internetový objednávkový formulár nájdete na adrese: objednavka


 

Virtuálna základňa a sprievodca milovníkov histórie!

Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:

Historický ústav SAV | Historický časopis | Historické štúdie | Forum Historiae | Slovanské štúdie | Slovenská historická spoločnosť pri SAV | SNKH | SDKSVE pri SAV | Dejiny.sk

Optimalizované pre IE 4.0 a vyššie verzie. Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.

COPYRIGHT © 2000 - 2017 PRO História. ALL RIGHTS RESERVED. Made in Slovakia